Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”, страница 20

Після виконання установки параметрів і вимірювання щільності паперу проводиться вимірювання площі точки:

1. Якщо на екрані висвітлена опція , розташуйте вікно приладу на плашку, проведіть вимір, дочекайтеся появи результатів вимірювання, а потім – опції .

2.  Розмістіть вікно приладу на растрове поле, проведіть вимірювання. Результат спочатку буде представлений як оптична щільність, а потім – як площа точки ( у відсотках) або розтискування (у відсотках).

Перегляд результатів вимірювання площі точки і розтискування

В залежності від установлених параметрів і режимів вимірів результати будуть відображені на екрані приладу.

Вимірювання площі точки

Якщо був заданий колір вимірюваного зразка або обрана опція Auto, результат вимірів виглядатиме так:

Вимірювання розтискування растрової точки

Якщо вибрано колір зразка, результат вимірювань буде відображений як:

А.5 Функція Trap

Ця функція дозволяє оцінити, наскільки добре одна фарба накладається поверх іншої (при двофарбових накладеннях). Для цього в основному меню вибирають опцію Trap Display Mode.

Прилад може оцінювати дані двома різними методами – як прямими вимірами, так і у вигляді різниці обмірюваних даних і довідкової величини. Натискуючи клавішу ENTER , можна вибрати метод вимірювань: Trap або Trap Minus Reference.

Установка параметрів

Натискуючи клавішу ENTER , у меню опцій потрібно вибрати редактор формул сприйняття фарби (трепінга) Trap Formula Editor. Трепінг розраховується за одною з трьох формул:

-  за замовчуванням установлена формула Пруссела Preucil (GATF):

;

-  формула «газетного» трепінга:

;

-  формула Брюннера:

,

де Dop – щільність двофарбового накладення (мінус папір); D2 – щільність другої фарби (мінус папір); D1 – щільність першої фарби (мінус папір); DМ  – максимальна щільність друку.

Для вибору опції користуються клавішами табуляції  і клавішею ENTER .

Процедура вимірювання трепінга

Процедура є багатоступеневою, як і всі попередні. Попередньо необхідно провести вимір оптичної щільності паперу, а якщо розрахунок проводитиметься за «газетною» формулою, то проводиться також і вимірювання максимальної щільності друку DМ. Ця щільність може бути обчислена за вимірами CMYK плашок або введена вручну.

Вимірювання DМ:

1. За допомогою клавіш табуляції  вибирають  опцію   . При цьому в рядку діалогу з користувачем з'являється повідомлення  <Measure Dmax >.

2. Притиснути прилад до башмака, і відпустити, коли повідомлення

< Measure Black > з'явиться в діалозі користувача.