Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”, страница 9

3.3 Теоретичне обґрунтування

Відомо, що внаслідок неідеальності тріадні  фарби при накладенні в тінях кольорового зображення не дають колірного відчуття насиченого чорного кольору. Для усунення цього недоліку в тінях відбитка традиційно вводиться чорна фарба.

Збільшення швидкості друкарських машин, поліпшення технічних характеристик поліграфічних матеріалів висунули вимогу часткової або повної заміни на ахроматичних або близьких до ахроматичних ділянках відбитка кольорових фарб на чорну. В зв'язку з цим під час кольороподілу використовуються технології, які мають узагальнену назву «Вирахування кольорових фарб з-під чорної» (Under Color Removal - UCR) і «Заміщення сірого компонента» (Gray Component Replacement - GCR).

При цьому в методі UCR чорна фарба використовується для підвищення контрасту кольорового відбитка в ахроматичних ділянках зображення (чорних і нейтрально-сірих). Метод GCR генерує введення чорної фарби в широкому діапазоні кольорів. Це забезпечує участь чорної фарби у формуванні градаційної характеристики кольорової репродукції. При цьому зменшується кількість більш дорогої кольорової фарби, що формує колірні характеристики відбитка.

Для настроювання параметрів GCR/UCR використовується команда Working Spaces – CMYK – Custom CMYK меню Edit/ Color Settings.

Розглянемо параметри палітри Separation Options. Важливою її характеристикою є рівень генерації чорного: Black Generation, що виставляється тільки для GCR. Він визначає повну кількість чорного кольору в зображенні щодо трьох інших. Програма реалізує п'ять рівнів вирахування: None (без вирахування), Light (низьке), Medium (середнє), Heavy (високе), Maximum (максимальне вирахування). Кожний рівень відповідає ступеню вирахування одного з основних кольорів і заміні його на чорний. Light відповідає мінімальній кількості чорного кольору, необхідному для виділення контурів. При цьому чорна фарба з'являється у напівтонах, градієнт кривих кольорових фарб зменшується, зростаєе градієнт кривої чорної фарби. Використання режимів Medium і Heavy приводить до значного зменшення кольорових фарб у тінях репродукції. Із зростанням ступеня вирахування точка введення чорної фарби зміщується до світів.

Наступний параметр — гранична кількість чорної фарби — black ink limit. Це значення залежить від параметрів конкретного друкарського процесу, властивостей паперу. Як правило, він змінюється в межах від 70 до 90%. При цьому нижня межа відповідає паперу невисокої якості, типу газетних; верхня — крейдованому паперу.

Гранична кількість фарби (total ink limit) залежить від технології друку, швидкості друкарської машини, характеристик поліграфічних матеріалів. Для сильно поглинаючого фарбу паперу рекомендується установлювати відносно низькі граничні кількості фарби. Чим вище якість паперу, тим вище межа total ink limit. На практиці це значення коливається в інтервалі від 260 до 320% і не перевищує 360%.

Параметр UCA Amount установлює граничні значення вирахування кольорових фарб з-під чорної. При цьому чорні ділянки відбитків виглядають більш насиченими там, де UCA = 20%, ніж ділянки з UCA = 0.

Всі зміни градаційних характеристик кольороподільних зображень для кольорових і чорних фарб в результаті зміни операцій настройки наочно відображуються в графіку Gray Ramp. Використання можливостей, наданих діалоговими вікнами Ink Options і Separation Options, дозволяє гнучко керувати характеристиками кольороподілених фотоформ в залежності від умов конкретного друкарського виробництва.

3.4  Порядок виконання роботи

3.4.1 Сканують модельний кольоровий оригінал і 8-польну кольорову шкалу, що містить плашки кольорів (С, М, Y, К, С + М, С + Y, М + Y,С + М + Y) у колірному просторі RGB.

3.4.2 У програмі Photoshop установлюють параметри, задані викладачем для розтискування і технології використання чорної фарби. Задля цього в меню Edit/ Color Settings обрати опцію Working Spaces – CMYK – Custom CMYK. Відкриється вікно Custom CMYK.  В цьому вікні можна налагоджувати коефіцієнт розтискування опцією Ink Options/ Dot Gain і долю введення чорної фарби в різних тонових діапазонах опцією Separation Options. Для першого вікна — це тип тріади і паперу з відповідних списків даного діалогового вікна. Для другого вікна — це методи UCR/GCR і параметри настроювання зі списку і полів діалогового вікна.