Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”, страница 11

Таблиця 3.1 — Зміна параметрів GCR в залежності від параметрів кольороподілу

Параметри

Значення параметрів

Колір поля шкали

CMYKполя 1

CMYKполя 2

CMYKполя N

Black Generation

Black Ink Limit

Total Ink Limit

UCA Amount

3.6 Зміст звіту

3.6.1 Назва, мета роботи, теоретичні відомості.

3.6.2 Параметри настроювання  палітри Separation Options, встановлені за указівкою викладача.

3.6.3 Таблиця з результатами вимірів SВІДН для кольорів шкали на каналах С, М, Y, К. Криві введення чорної фарби по діапазонах (графік Gray Ramp  вікна Custom CMYK).

3.6.4. Висновки з роботи відповідно до п. 3.4.6.

4. ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА МУАРУ В БАГАТОКОЛІРНОМУ ДРУЦІ

   Мета роботи

Вивчити явище утворення муару, його структуру і способи усунення.

   Зміст роботи

4.2.1 Дослідити комплект растрових фотоформ для чотирифарбової репродукції і визначити кути повороту і лініатуру растрової структури для кожної з фотоформ.

4.2.2 На прикладі двох растрових зображень оцінити муарову картину, що виникає при накладенні цих зображень для різних кутів повороту растрової структури.

4.2.3 Експериментально оцінити кути повороту растрових структур, що забезпечують найменш помітну муарову картину.

4.3 Теоретичне обґрунтування

Муар — це вторинна низькочастотна повторювана структура, що виникає при накладенні один на одного двох або більш регулярних структур.

Найпростішою моделлю муару є накладення двох одномірних ґрат —лінійчатих структур. Якщо дві системи ліній накладені одна на одну під деякими кутами і ці кути малі, то виникають періодичні темні і світлі смуги. Це один з різновидів муару— «лінійний» муар, особливо помітний при малих кутах, утворених перетинанням ліній.

В умовах автотипного синтезу відбувається накладення одну на одну періодичних растрових структур. Коли структури розташовані під кутом одна до одної, може спостерігатися концентрація або розрідження растрових точок, тобто муарова картина. Муар може візуально виявлятися у вигляді «розеток» — при великих кутах повороту растрових структур, «квадратний» — при малих кутах.

Впливати на помітність муару в багатоколірній репродукції може точність поєднання зображень на фотоформах, друкованих формах, під час друку (помилки приведення) і т.д.

Кількісно муар описується двома характеристиками — періодом ( ) і контрастом ( ). Періодом муару називається відстань між вісьовими лініями світлих (або темних) смуг. При точному з¢єднанні ліній растрових комірок муар відсутній. Зі збільшенням кута повороту растрових структур, а отже, при зміні , муарова картина переходить з низькочастотної, добре помітної, у менш сприйману оком та більш високочастотну.