Вплив самооцінки на рівень успішність студентів, страница 12

“Перед вами 10 семибальних ліній, які позначають доволі важливі якості людини. В лівій частині розміщені якості людей з самими низькими оцінками (хворі, брехливі, боягузливі і т.д.), а в правій – самі високі оцінки (самі добрі, розумні, здорові і т. д.). Тепер оцініть своє власне здоров’я і інші дев’ять якостей на прямих лініях любим значком (крапкою, хрестиком, галочкою). Дійте не поспішаючи, але й не розмірковуючи дуже довго: не шукайте зручних варіантів, так як немає поганих чи хороших відповіде, а є правильні і неправильні.”  

Обробку результатів здійснюємо по заданій в ключі схемі, а після визначення відповідного рівня самооцінки дивимось на його характеристики в таблиці.

Обробка результатів. Вираховуємо загальну суму балів по всіх 10 індексах. В залежності від отриманої суми показник самооцінки може бути таким:

Адекватна самооцінка – біля 40 балів ( +/- 5)

Тенденція до завищення – 46-59 балів

Тенденція до заниження – 34-21 бал

Явно завищена самооцінка – 60-70 балів

Явно занижена самооцінка – 20-10 балів

Особливості поведінки людей з різним рівнем самооцінки.

Самооцінка

Особливості поведінки

Відношення до помилок

Власних

чужих

Адекватна

Активність, оптимізм, комунікативність.

Вцілому – адекватно: можуть        образитися; свої намагаються  виправити, чужим співчувають.

Висока

Стремління до успіхів в різних видах діяльності, впевненість в своїх силах.

Найчастіше надають перевагу не їх виправленню, а забуванню про них,

Порівняно    байдуже.

Завищена

Високомірність,   безтактність. Переоцінка своїх можливостей, недооцінка чужих.

Вважають випадковими, викликаними випадковими факторами (“погано себе почував”, “вчитель придирався”).

Вважають закономірним,        самі собою розуміючимися.

Низька

Невпевненість в собі, соромязливість,   підвищена тривожність.

Переживають, але не намагаються виправити.

Порівняно байдуже.

Занижена

Пасивність, замкнутість.     Постійна  недооцінка своїх можливостей, переоцінка       чужих.

Вважають закономірними с приймають як належне.

Виправдовують, вважають випадковими.

На запропонованому піддослідним бланку дана методика була надрукована російською мовою, а зразок самого бланка разом зі стимульним метеріалом міститься в додатку № 3.

2.2 Експериментальне дослідження самооцінки студентів

Для проведення експерименту нами була сформована вибірка з 30 студентів Рівненського державного гуманітарного університету. Їм, на добровільних засадах, було запропоновано пройти два тести (“Вербальна діагностика самооцінки особистості” і ”Інтегральна самооцінка особистості ”Хто я є в цьому світі”) на визначення рівня їхньої самооцінки. Попередньо були виготовлені бланки на аркушах паперу стандартного формату (А4), які містили інструкцію до даних   методик і самі запитання тесту. Оптантів ознайомили з деякими аспектами дослідження, не розкриваючи всієї його специфіки, щоб у обстежуваних не виробилась негативна установка відносно відповідей на запитання методик. Перед тестуванням для вибірки зачитувалась інструкція до кожної з методик і пояснювалось як з ними працювати, після чого обстежуваним роздавались бланки і вони починали роботу з тестами. Якщо в оптантів виникали запитання, їх просили уважно перечитати інструкцію. Сама процедура тестування тривала близько 15 хвилин і не викликала якихось видимих труднощів в обстежуваних. Після закінчення роботи оптантів з методиками, їх було зібрано для подальшої обробки отриманих відповідей. Зі згоди учасників експерименту нами була отримана інформація про їх успішність у вигляді екзаменаційних оцінок за останні три семестри їх навчання в університеті.