Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 9

Витрати на упаковку – звичайна складова частина ціни відвантажуваної продукції, яка у сучасних умовах має деяку тенденцію до роста у зв’язку з ростом вимог, які пред’являються особливо до зовнішнього вигляду продукції, оскільки збереження функціональної схоронності продукції – це очевидна умова продажу.

Також слід враховувати, що продукція може бути різних видів, підвидів і їх варіацій. Навіть якщо покупець замовляє продукцію якогось одного виду, то при цьому він часто потребує у різних її модифікаціях. Якщо ж покупцем є оптовий торговець, то він закупає відразу багато різних видів продукції у відповідності з потребами його потенційнихпокупців. Відділ збуту звичайно передає на склад замовлення на комплектування партій продукції, які відвантажуються конкретному покупцеві. Склад комплектує кожне замовлення і по мірі його готовності інформує службу збуту про можливість його постачання замовнику.

Функція продажу виготовленої продукції. Торгова функція займає центральне місце у процесі збуту і в економічному, і в технологічному її аспектах, у той час як у процесі постачання вона займає центральне місце лише в економічному аспекті, але не в технічному.

Торговий бік збутової діяльності пов’язаний з процесом обміну готової продукції на гроші, чи з її продажем. Продаж готової продукції звичайно включає наступні основні процесуальні ланки:

o  збір замовлень на поставку готової продукції покупцям;

o  визначення умов постачання готової продукції;

o  договірна діяльність (договір постачання).

Збір замовлень на постачання готової продукції. Виробник може успішно функціонувати, коли у нього більш-менш гарантований своєчасний збут продукції по мірі її виготовлення.

Якщо продукція систематично затребувана на ринку, то відділ збуту переважно тільки збирає замовлення і сортує їх за видами продукції, строкам постачання, пунктам доставки і т.п. з метою мінімізації тих чи інших витрат на виробництво та постачання. До таких видів відноситься продукція повсякденного і масового використання, продукція, на яку є достатньо стійкий попит. Але якщо продукція відчуває які-небудь труднощі з продажем, виникає необхідність її ціленаправленого «просування» на ринку. Така задача звичайно вже не є метою діяльності органів збуту, а нею на професійному рівні займається відділ маркетингу.

Визначення умов постачання. Основними задачами даної сторони є торгової функції збутового процесу є виявлення вартісних умов, на яких постачається готова продукція, а також вибір каналу розподілу (логістичного каналу) при даній формі постачання (транзитної або складської).

У світовій практиці під вартісними умовами постачання продукції розуміють витрати, які сплачуються понад ціни вантажу, який постачається.

Річ у тому, що вихідна ринкова ціна готової продукції задається умовами її виробництва, які, звичайно, різняться за окремими виробниками, але взагалі більш-менш урівнюються в силу єдності технологічних процесів її виробництва і конкуренції на ринку. Однак споживачі продукції звичайно роззосереджені по території країни, а тому завжди виникає питання про те, хто і в яких розмірах буде нести витрати з транспортування від виробника до споживача.

Крім того, процес доставки продукції завжди пов’язаний з можливістю якихось втрат у ході процесу постачання , а тому знову-таки важливо, коли виникає зміна відповідальності за збереження продукції від її постачальника до споживача (отримувача). Усі ці питання повинні вирішуватись службою збуту в інтересах споживача, а службою постачання – в інтересах покупця.

Умови постачання, у свою чергу, нерозривно пов’язані з вибором каналу розподілу готової продукції. При транзитній поставці відбувається домовленість між виробником і покупцем, при складській – її умови устанавлюються домовленістю між виробником і торговим посередником і між останнім і кінцевим покупцем.

Вартісні умови постачання. Вони поділяються на групи у залежності від розподілу транспортних витрат і оплати ризиків, тобто збитків від втрат і пошкоджень, між продавцем і покупцем.