Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 5

Метою логістики закупівель є задоволення потреб виробництва у матеріалах з максимально можливою економічною ефективністю.

Задачі виробничої логістики стосуються управління матеріальними потоками всередині підприємств, які створюють матеріальні блага або надають такі матеріальні послуги, як зберігання, фасування, розважування, укладання та ін.  Характерна риса об'єктів вивчення у виробничій логістиці - їх територіальна компактність. У літературі їх іноді називають «острівними об'єктами логістики». [17]

Логістика складування являє собою підсистему логістики зберігання матеріальних цінностей.

Поняття розподільчої логістики можна сформулювати як процес управління комерційним, канальним та фізичним розподілом готової продукції з метою задоволення попиту споживачів та добування прибутку комерційними структурами.[13]

Транспортна логістика – функціональна сфера логістики, що оптимізує логістичні операції на шляху матеріального потоку від постачальника до кінцевого споживача, що здійснюється з застосуванням транспортних засобів. [18]

Зрозуміло, що кожна із функціональних складових логістики є елементом єдиної цілісної системи, яка дозволяє перетворити предмети праці у готову продукцію з подальшою її реалізацією. Проте слід приділити особливу увагу збутовій логістиці як складовій частині загальної системи логістики, на яку покладено доведення готової продукції до кінцевого споживача.


1.2 Сутність та функціональні особливості збутової логістики

При використанні поняття «логістика дистрибуції» або «збутова чи розподільча логістика» розуміють функціонування у сфері переміщення готової продукції, інколи включаючи логістику посередництва та торгівлі (продажу), оскільки продукція, особливо товари споживання на шляху від виробника до безпосереднього споживача, як правило, проходить ці фази. [16]

Відмінність збутової логістики від традиційного збуту полягає в тому, що для збутової логістики характерне підпорядкування управління матеріальними й інформаційними потоками цілям і задачам маркетингу, системний взаємозв’язок процесу розподілу з процесом виробництва і закупівель, а також системний взаємозв’язок усіх функцій усередині самого розподілу.

Задачі збутової логістики на мікро- та макрорівні представлені у
таблиці 2.Задачі збутової логістики

Таблиця 2

Рівні логістики

Задачі

Мікрорівень

v  планування процесів реалізації;

v  організація одержання й обробки замовлення;

v  вибір рішення про упакування, про комплектацію і т.п.;

v  організація відвантаження продукції;

v  організація доставки і контроль за транспортуванням;

v  організація післяреалізаційного обслуговування.

Макрорівень

v  вибір схеми розподілу матеріального потоку;

v  визначення оптимальної кількості центрів розподілу;

v  визначення оптимального місця розташування розподільного центра (складу) на території, що обслуговується.

Основні функції збутової логістики можна поєднати у три групи
(див. рис. 2)

Рис.2 Групи функцій збутової логістики

Функції планування передбачають:

-  розробку перспективних та оперативних планів продажу;

-  аналіз і оцінку кон’юктури ринку;

-  визначення споживацького попиту;

-  формування асортиментного плану виробництва за замовленнями покупців;

-  вибір каналів товароруху;

-  планування рекламних кампаній і розробку заходів стимулювання збуту;

-  укладення кошторисів-витрат для цілей збуту та їх оптимізацію.

Серед функцій організаціїнеобхідно виокремити:

-  організацію складського і тарного господарства для готової продукції;

-  організацію продажу і доставки продукції споживачам;

-  організацію допродажного і післяпродажного обслуговування споживачів;

-  організацію каналів товароруху і розподільчих мереж;

-  організацію проведення рекламних кампаній та заходів стимулювання збуту;