Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 19

Головні чинники вибору локалізації

Регіональні чинники

Локальні чинники

"Вартість" робочої сили

Доступність транспорту:

Доступність транспорту

• автомобільного

Близькість ринків і клієнтів

• повітряного

Якість життя

• залізничного

Податки і стимули промислового

• водного

розвитку

Чи пункт розташований у/поза міською

Мережі постачальників

територією

Витрати земель і доступність

Доступність робочої сили

комунальних послуг

Витрати земель і податки

Пріоритети фірми

Доступність комунальних послуг

Урахування поданих регіональних та локальних чинників може істотно звузити кількість можливих варіантів рішень. Водночас необхідно керуватися тим, що істотність кожного з названих чинників буде залежати як від галузі виробництва, так і від самої організації, її місця на ринку, конкурентних від­носин тощо.

На п'ятому етапі реінжинірингу логістичної мережі здійснюються узгоджувальні та адаптаційні дії щодо відповідності отриманих в четвертому розділі рішень стратегії, цілям та завданням, передбаченим першим етапом.

У разі встановлення відповідності проектних рішень вибраним проектним критеріям на завершальному етапі обґрунтовується план реалізації проектної конфігурації логістичної мережі з відповідним забезпеченням необхідними ре­сурсами для впровадження проекту змін.

Отже, повна реалізація алгоритму реінжинірингу логістичної мережі дає змогу визначити:

§  місце розміщення (локалізацію) вузлів (виробничих і дистрибуційних об'єктів) логістичної мережі;

§  відстані перевезення логістичних продуктів;

§  загальні логістичні витрати в мережі;

§  тривалість повного циклу замовлення.

Звичайним явищем також буде і те, що для кожної організації з огляду сфери її діяльності, обсягу ринку збуту, вікористання тих чи інших каналів збуту логістична мережа буде мати певні модифікації. Врахування великої кількості зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на діяльність підприємства в цілому і окремо на збутову діяльність підштовхує до подальшої необхідності розгляду методів здійснення збутової діяльності на засадах логістики на прикладі конкретного підприємства.


Розділ 2. Аналіз логістики збуту на підприємстві
ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»

2.1 Аналіз ринку кондитерських виробів України

На сьогоднішній день виробництво кондитерських виробів є однією з найбільш розвинутих галузей харчової промисловості України. Загальний обсяг виробництва складає близько 3% ВВП країни. Частка України на світовому ринку  близько 1%, що у вартісному виразі складає понад 
90 млрд. дол. США [21].

 Незважаючи на те, що різного роду кондитерські вироби все-таки продукти не першої необхідності, кондитерська галузь однією з перших подолала негативну динаміку виробництва. За даними Держкомстату, обсяги виробництва на кондитерському ринку України за підсумками 2010 року збільшилися на 3,7% в натуральному вираженні в порівнянні з минулим 
роком (табл. 6) [12].

Таблиця 6

Виробництво основних кондитерських виробів в Україні, тис. т.

Вид продукції

Роки

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Печиво солодке і вафлі

285

314

337

358

373

333

361,5

Шоколад та інші продукти з вмістом какао

244

283

303

329

346

329

349,5

Вироби кондитерські з цукру

310

285

241

256

250

264

249,2

Всього

839

882

881

943

969

926

960,2