Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання, страница 7

φікр , φіраст - частка і- го компонента в летучій частині вихідного лакофарбового матеріалу (у розчиннику-розріджувачі), %;

βок , βсуш- частка і-го розчинника, що випаровується за час фарбування (сушіння), %, визначаються згідно табл.

3. Максимально разове виділення (в г/с) забруднюючих речовин визначається для найбільш напруженого часу роботи ділянки (спеціалізованої камери), коли витрачається найбільша кількість лакофарбового матеріалу , по формулі:

Gі аер. = Мmaх *106 / 3600 *n *t

де Мmaх  - валове виділення і-го компонента розчинника (аерозоля фарби) за місяць найбільш напруженого часу роботи (Маер., Мі ок, Мі суш ), т/місяць;

n  - число днів роботи ділянки у цьому місяці, дн./місяць;

t – чистий час роботи ділянки за день найбільш напруженого місяця, годин/день.

При застосуванні різних фарб і розчинників допускається здійснення розрахунку по одному з них, в якому міститься найбільша кількість забруднюючих речовин.

У якості вихідних даних для розрахунку виділення забруднюючих речовин при різних способах нанесення лакофарбового покриття приймають:

- фактичну або планову витрату фарбувального матеріалу,

- частку вмісту в ньому розчинника,

- частку компонентів лакофарбового матеріалу, що виділяються з нього.

У таблиці 3 представлено дані щодо відносних кількостей аерозоля фарби та пари розчинника у процесі нанесення і сушки лакофарбованого покриття різними методами.

Таблиця 5 - Виділення забруднюючих речовин при нанесенні лакофарбованого покриття

Спосіб нанесення матеріалу

Аерозолі (% від маси витраченого матеріалу

δаер.

Пара розчиннику (% від загального вмісту розчинника у  ЛФМ,

при нанесенні

при нанесенні, βок, %

при сушці, βсуш, %

Розпилення:

пневматичне

30

25

75

безповітряне

25

23

77

Основною масою забруднюючих речовин, що надходять у повітряне середовище при нанесенні лакофарбувальних покриттів, є летка частина матеріалів, яка складається з багатокомпонентних розчинників –кетонів, ефірів, спиртів, бензолу та його похідних.  У табл. 1.4 наведено деякі лакофарбувальні матеріали за складом.

Таблиця 6 – Компонентний склад деяких лакофарбувальних матеріалів

Компонент

Розчинники

№646

№647

№648

№649

Ацетон

7

-

-

-

Бутіловий спирт

10

7,7

20

20

Бутілацетат

10

29,8

50

-

Ксилол

8

-

-

50

Толуол

50

41,3

20

-

Етіловий спирт

15

-

10

-

Етілцелозольв

-

-

-

30

Етілацетат

21,2

-

-

Летка частина

100

100

100

100

Компонент

Лаки, фарби

НЦ-25

НЦ-1125

НЦ-1321

НЦ-257

Ацетон

4,62

4,2

6,4

4,34

Бутиловий спирт

9,9

5,0

12

9,3

Бутилацетат

6,6

6,0

6,4

6,2

Толуол

29,7

30

32,8

31

Етиловий спирт

9,9

9,0

16

6,2

Етилцелозольв

5,28

4,8

6,4

6,2

Летка частина

66

60

Сухий залишок

34

40