Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання, страница 6

Найменування вихідних даних

Номер варіанта контрольного завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Електроди :

- марка;

ОЗС-4

ОЗС-6

УОНІ-13/55

№17

ІЛТ-1

ОЗЛ-7

-середня витрата за рік на один пост, кг

710

1300

550   

2350

750

380

- витрата за цикл зварювання, кг

3

5

5

5

7

5

- тривалість циклу зварювання, годин

2

3

4

4

8

5

 час роботи 1  поста

- годин на рік;

280

- днів на рік;

230

254

- годин на день

3,5

6

2.2 Розрахунок шкідливих речовин дільниці для нанесення

лакофарбового покриття

На лакофарбувальній дільниці підприємств використовують пневматичний пістолет та ручні інструменти: кісточки і шпателі.

На фарбувальних дільницях підприємств проводиться як підготовча робота – приготування фарби і поверхні  до фарбування, так і саме нанесення фарби і сушка. Фарбування і сушка здійснюються як в спеціальних камерах, так і просто в приміщені фарбувальної дільниці. В процесі виконання цих робіт виділяються забруднюючі речовини, як у вигляді парів розчинників, так і аерозолю фарби.

Кількість виділених забруднюючих речовин залежить від використовуваних фарбуючих матеріалів, методів фарбування і ефективності роботи очисних пристроїв (гідрофільтрів). Так як нанесення шпаклівки здійснюється вручну, практично в атмосферне повітря аерозоль не виділяється.

Формування покриття на поверхні виробів полягає в нанесенні лакофарбового матеріалу і його сушінню. При цьому в повітря виділяються аерозоль фарби й пари компонентів розчинника, кількість яких залежить від технології фарбування, продуктивності застосовуваного устаткування, складу лакофарбового матеріалу й розчинників.

Для розрахунку забруднюючих речовин, які виділяються на лакофарбовій дільниці, необхідно знати наступні дані: річну витрату фарби та її марки, річну витрату розчинників та їх марки, відсоткове виділення аерозолів і розчинників при різних методах фарбування і сушки, відсоток леткої частини компонентів, які містяться в фарбі і розчинниках, наявність і ефективність гідрофільтрів (за паспортними даними).

1. Валове виділення (в т/рік) аерозолю фарби в процесі фарбування визначається по формулі:

Маер.= ZЛФМ * Δсух. * δаер.  * 10-4, де ZЛФМ-кількість витраченого вихідного лакофарбового матеріалу, т/рік;

Δсух.- частка сухого залишку у вихідному лакофарбовому матеріалі, %;

δаер.  - частка лакофарбового матеріалу, загубленого у вигляді аерозолю, %, визначається згідно табл..

2. Валове виділення (в т/рік) леткого компонента:

у процесі фарбування:

Мі ок=ZЛФМ (1 - Δсух.* 10-2 ) * φікрок *10-4 + Zрастіраст * βок *10-4

у процесі сушіння:

Мі суш =ZЛФМ (1 - Δсух.* 10-2 ) * φікрсуш *10-4 + Zрастіраст * βсуш *10-4

де Zраст- кількість розчинника, витраченого за рік на розведення вихідного лакофарбового матеріалу до необхідної в'язкості, т/рік;