Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання, страница 11


Таблиця 1-Характеристика джерел утворення і джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу

Виробництво

Найменування джерела утворення та їх кількість

Номер джерела викиду

Діаметр джерела викиду Д, м

Параметри газоповітряної суміші на виході з джерела викиду

швидкість, м/с

об’єм, м3

1

2

3

4

5

6

Продовження таблиці:

Час роботи джерела утворення

Найменування забруднюючої речовини

Кількість забруднюю чої речовини, яка викида

ється в атмо сферу,

Координати джерела викиду в загальнозаводській системі координат

точкового джерела або 1-го кінця лінійного джерела

2-го кінця лінійного джерела

год./добу

днів/рік

г/м3

г/с

т/рік

Х1

У1

Х2

У2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Пояснення до заповнення таблиці

Графа 1 – указується виробництво, до якого належать джерела забруд-нення атмосфери;

Графа 2 – найменування технологічного обладнання, установок, агрегатів, при роботі яких утворюються забруднюючі речовини;

Графа 3 – номер джерела викиду на карті-схемі;

Графи 4,5,6 – параметри джерел викидів (з Додатку 2);

Графи 7,8 – час роботи устаткування, протягом якого виділяється забруд-нююча речовина;

Графа 9 – найменування забруднюючої речовини;

Графа 10 – кількість забруднюючої речовини, що викидається, г/м3( за результатами виміру концентрації);

Графа 11 – кількість забруднюючої речовини, що викидається, г/с ( за результатами розрахунку);

Графа 12 – кількість забруднюючої речовини, що викидається, т/рік ( за результатами розрахунку);

Графи 13,14 – координати точкового, графи 15 – 16 координати площад-ного джерела викиду.

Таблиця 2 - Сумарні викиди забруднюючих речовин в атмосферу

Найменування забруднюючих речовин

Номер джерела викиду та кількість викидів в атмосферу, т/рік

Сумарна кількість викидів, т/рік

ГДКм.р., мг/м3

Клас не безпеки

№1

№2

№3

№4

№5

№6

СО

28,5

291,4

319,9

5

4

SO

115,4

30,4

145,8

0,5

3

N0X

1,43

0,42

1,85

0,2

2

Зола мазутна

194,2

194,2

0,002

2

бенз/а/пірен

1,01*106

1,02* 10-6

1,0* 10-6

1

емульсол

0,0003

0,003

0,05

ОБРВ

пил абразивно-металевий

0,28

0,28

0,4

ОБРВ

Пил деревини

*