Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання, страница 5

1.1 Розрахунок кількості забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря від організованих джерел викидів

Кількість забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря від організованих джерел викидів –це :

- максимально разовий викид забруднюючих речовин;

- річний валовий викид забруднюючих речовин.

 Максимально разовий викид  - викид атмосферне повітря за одиницю часу, г/с, за формулою:

де М - кількість шкідливої речовини, що викидається в атмосферне повітря за одиницю часу, г/с;

V  - Об'єм газоповітряної суміші, (м3/с);

С – концентрація шкідливої речовини (г/м3).

V = S * ω  де:

S – площа  перетину трубопровода, м2;

S  = π D2 / 4.

де: D – діаметр трубопровода, м.

ω  - швидкість руху газової суміші у трубопроводі, м/с;

Річних валовий викидів шкідливих речовин в атмосферу проводиться за формулою:

Мвал. = М *t *10-6*3600, т/рік де М - кількість шкідливої речовини, що викидається в атмосферне повітря за одиницю часу,  - максимально разовий викид, г/с

t – час роботи джерела викиду протягом року, години на рік;

10-6- коефіцієнт, який враховує перехід від (г) в (т);

3600 - коефіцієнт, який враховує перехід від (с) в години.

Після проведення розрахунків, необхідно заповнити таблиці 1, 2

2. Неорганізовані джерела викидів – 2, 3, 4 рис.2.

2.1 Розрахунок кількості забруднюючих речовин при усіх видах електрозварювальних робіт

Процеси зварювання супроводжуються виділенням зварювального аерозолю й газів, кількість яких пропорційно витраті зварювальних матеріалів.

Зварювальний аерозоль і аерозоль, що виділяється при  газовому різанні, переважно складаються з оксидів металів, що зварюються, або компонентів сплавів (заліза, марганцю, хрому, титану, алюмінію).

1. Максимально разове виділення (у г/с) забруднюючих речовин визначається по формулі:

Gi=  qi * p / Tпер * 3600

де qi- питоме виділення забруднюючих речовин, г/кг;

p- кількість використовуваного зварювального матеріалу за час      безперервної роботи поста, кг/цикл;

Tпер - тривалість зварювання, години/цикл.

2. Валове виділення (т/рік) забруднюючої речовини від зварювального поста визначається по формулі:

Мi= qi *Pi *10-6

qi  - питоме виділення забруднюючої речовини, г/кг;

Pi - загальна кількість зварювального матеріалу, що  використовується постом за рік, кг/рік.

Таблиця 3 - Питоме виділення забруднюючих речовин в г/кг витрачених електродів

Марка електородів

Забруднюючі речовини

Звароч-ний аерозоль

Mn та спо-луки

Крем-нію ді-оксид

Фто-ри-стий водень

Фтори-ди

За-ліза окис

Окис вуглецю

ОЗЛ

3,9

0,37

0,42

0,47

АНО-3

17,0

1,85

АНО-4

6,0

0,69

АНО-5

14,4

1,87

УОНИ-13/55

18,0

0,97

1,0

0,93

1,0

Електродна проволока            СВ-08Г2С

9,7

0,50

7,48

0,02

14,0

Таблиця 4-   Контрольні завдання щодо проведення зварювальних робіт