Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання, страница 4

IIIрозрахунок категорії небезпеки підприємства  (КНП) з визначенням санітарно-захисної зони (СЗЗ). Дати оцінку небезпеки підприємства в залежності від одержаного значення КНП.

IVВизначення межі санітарно – захисної зони для підприємства за допомогою ружі  вітрів району його місцезнаходження – табл..

Таблиця 10.   Повторюваність напрямків вітру   (%)

Пн.

Пн.Сх .

Сх.

Пд.Сх .

Пд.

Пд.Зх

Зх.

Пн.Зх

18

12

10

8

14

11

10

17

Вимогами “Санітарних норм проектування промислових підприємств” передбачено, що об’єкти, які являються джерелами викиду у навколишнє середовище шкідливих і неприємно пахучих речовин, варто відокремити від житлової забудови санітарно-захисними зонами. Їх розмір встановлюють у залежності від потужності підприємства, умов здійснення технологічного процесу, характеру і кількості шкідливих речовин, що виділяються у навколишнє середовище та перевіряють розрахунком забруднення атмосфери з урахуванням забруднення повітря і перспектив розвитку підприємства.

Відповідно до класифікації промислових підприємств у залежності від відокремлених шкідливостей встановлено 5 санітарно-захисних зон; для підприємств 1 класу – 1000м; 2 класу – 500м; 3 класу – 300м; 4 класу – 100м; 5 класу – 50м, але необхідно провести уточнення цієї відстані з урахуванням ружі вітрів за формулою:

L=L0 P / P0

де   L0   - величина санітарного розриву згідно з класифікацією (підприємство належить до відповідної категорії небезпечності і, відповідно, стандартна СЗЗ становить  - м);

Р – середньорічна повторюваність напрямків вітрів розглянутого румба;

Р0 – повторюваність напрямків вітрів одного румба при круговій ружі вітрів (Р0=12.5%).

В напрямках, для яких повторюваність вітру Р менше Р0, приймається: Р= Р0 , тоді відповідно L=Lо . Для побудови СЗЗ на  плані відкладають 8 румбів. На протилежному кожному румбу напрямі відкладають у масштабі ситуаційного плану скориговану величину СЗЗ. Якщо підприємство забруднює атмосферу декількома речовинами, то СЗЗ визначають за кожною величиною окремо та для підприємства в цілому. В останньому випадку вибирають максимальний з розмірів СЗЗ в кожному напрямку.

Номер варіанту завдання відповідає останній цифрі навчального шифру у заліковій книжці студента.

I. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

1. Котельня – організоване джерело викиду дж. 1. рис.2.

Розрахувати максимально разовий викид і валовий викидза даними, наведенимиу табл.

Таблиця -

Номер варіанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Об'ємна витрата газоповітряної суміші V, м3

4,0

3,0

1,9

1,8

2,2

7,0

10,8

1,9

3,0

2,1

NO2 , г/м3

1,0

0,5

0,3

0,4

0,25

0,34

1,5

0,8

0,2

0,52

CO , г/м3

0,9

0,2

0,5

0,75

3,5

4,5

6,0

10

1,7

1,0

максимально разовий викид шкідливих речовин, які надходять в атмосферне повітря, г/с

Річний час роботи джерела, годин/рік

1270

1800

2500

800

1000

1500

70

1250

1600

2750

валовий викиди шкідливих речовин, які надходять в атмосферне повітря, т/рік