Теоретичне обґрунтовування цеху з виробництва напівфабрикатного лаку ПФ-060, страница 19

Пил у хімічній промисловості виділяється головним чином у вигляді солі та окису у виробництвах неорганічних речовин, наприклад: при висушуванні мінеральної сировини та готівкового продукту. Повітряний басейн поблизу хімічних комбінатів та заводів забруднюється різними контролюючими та не контролюючими вибросами хімічних речовин.

З класифікації , стічні води хімічної промисловості можливо віднести до 4 групи (промислові стічні води, підлягаючі біохімічній очистці).

7.3.1 Заходи з запобігання пожеж (і вибухів).

Реалізування вимог системи запобігання пожеж досягається запобіганням умов утворення пожежо- та вибухонебезпечного середовища (автоматичний контроль повітряного середовища у виробничому приміщенні та газового складу усередині апаратів, герметизація апаратів, використання вентиляції та ін.) та виникнення істочників запалення у пожежонебезпечному середовищі (потреби до виконання та використанню електрообладнання, захист від статичної електрики, молнієзахисту та ін.).

Пожежна охорона здійснюється 3 наглядами: державним, відомістним та суспільним,  у яких є свої потреби та правила. А також проводяться з робітниками та службовцями підприємства протипожежні інструктажі (вступний та на робочому місці).

7.3.2 Захист від статичної електрики.

Захист від статичної електрики здійснюється згідно з вимогами  ГОСТ 12.1.018-86 [33] та реалізується запобіганню розрядів статичної електрики (заземлення технологічного обладнання, зволожування навколишнього середовища чи матеріалів, та пониженням електризації у процесі виробництва (зменшення скорості подачи матеріалів та ін.))

7.3.3 Блискавкозахист.

Згідно з вимогами РД 34.21.122-87 [34] визначаємо категорію молнієзахисту проектую чого об’єкту та обираємо захисти від прямих ударів молнії та від її повторних прояв – електростатичної та електромагнітної індукції та заносу високих потенціалів.

Будівлі та споруди , віднесені з рівня блискавкозахисту до III категорії, повинні бути захищені від прямих ударів блискавки та від заносу високих потенціалів через надземні металеві комунікації, а в окремих випадках також і від електростатевої індукції.

     Блискавкозахист від прямих ударів молнії у наземні об’єкти здійснюється у вигляді спеціальних приладів, які називають блискавковідводами (складає: опори, струмовідведення та заземлювача).    

Список джерел літератури

1.Кочанова З.А., Фомічов Т.Н., Сорокін М.Ф.

Апаратурно-технологічні схеми виробництва плівкоутворюючих речовин. М.: Хімія  1978 р.- 90 стор.

2.Горловський М.А., Козулін Н.А.

Обладнання заводів лакофарбової промисловості.  М.: Хімія 1980 р. – 375 стор.

3.  Сорокін М.Ф., Шоде Л.Г. та ін.

Хімія та технологія плівкоутворюючих речовин. М.: Хімія 1981 р. – 446 стор.

4.  Сировина і напівпродукти для лакофарб них матеріалів. Довідниковий посібник під ред. Гольберга М.М. – М.: Хімія 1978 р. – 510 стор.

5.  Короткий довідник фізико - хімічних величин. М.: Хімія 1974 р. 200стор.

6.  Шталько Н.Г.

Алкідні і ненасичені поліефірні смоли і лакофарбні матеріали на їхній основі. М.: НІІТЕХІМ. 1986 р. – 180 стор.

7.   Методичні вказівки до розрахунку теплового ефекту реакції поліконденсації при вивченні курсу “Обладнання виробництва високомолекулярних з’єднань”  склад. Токар Т.М., Волосюк В.І. Х.: НТУ”ХПІ” – 2002 р.

8.   Закон України “Про охорону праці” листопад 2002 р.

9.   Лазарєв Н.В. Шкідливі речовини в промисловості. М.: Хімія 1976 р. – 400 стор.

10.  Макаров Г.В. та ін. Охорона праці в хімічній промисловості. М.: Хімія 1980 р. – 568 стор.

11.  ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Повітря робочої зони. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги. – Введений 01.01.89.

12.  Сніп 11-4-79. Природне і  штучне висвітлення норми проектування. М.: Будвидав. 1980 р. - 110 стор.

13.  ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ Шум. Загальні вимоги безпеки. Введ.01.01.84.

14.  ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожежна безпека. Загальні вимоги. Введ. 01.07.92.

15.  Щербина Я.Я. Основи протипожежної техніки. Київ. Вища школа. 1977 р.- 213 стор.

16.  Сніп 2.04.05-91 Норми проектування опалення, вентиляції, кондиціонування повітря. М.: Будвидав. 1991 р.

17.  Правило улаштування електроустановок. Енергоатомвидавн. 1987 р.

18.  ОНТП 24-86 МВД СРСР Загальносоюзні норми технології проектування. М.: 1986 р.

19.  “Економіка хімічної промисловості” під ред. Клименко В.Л.   Л.: Хімія 1990 р. – 280 стор.