Теоретичне обґрунтовування цеху з виробництва напівфабрикатного лаку ПФ-060, страница 7

                                                         CH2-O-C-R3                       

                                                                      O                                    n+m

+[ 2 (n+m)-1] H2O

Побічні реакції:

                     O                                                O

          CH2O-C-R1                               CH2O-C-R1                           OH         OH

O-C-H                                   O-C                          +   O=C         C=O

          CH2–O                  OH              CH2

                       O =  C              C=O 

                    O                                   O                                                  O

        CH2O-C-R1                   CH2O-C-R1                                    CH2O-C-R1

O-C-H                             HC-O…  + H2O          …           O-CH                     +     

        CH2–O                              O – CH2                                              CH2-O          OH

                      O = C               C=O                                                        O=C          C=O

                    O

      CH2O –C –R1

+ HC – O

      CH2 – OH

              CH2-OH                                CH2-OH

  CH2OH- C-CH2-OH   t      CH2OH -  C – H + H2C=O

             CH2-OH                                

CH2-OH

                CH2-OH                                      CH2-OH                       CH2-OH

  2CH2OH- C-CH2-OH        CH2OH -  C – CH2 – O -   CH2 –   C -  CH2OH + H2O      

                 CH2-OH                             CH2-OH                     CH2-OH

2. Вибір та обґрунтування методів виробництва технологічного процесу та його апаратурне оформлення.

На основі аналітичного огляду та аналізу усіх можливих технологічних способів одержання продукту вибираємо двостадійний спосіб виробництва пентафталевої смоли, включаючий в себе стадію одержання переетерифікату, взаємодією олії (чи суміші олій) з поліолом, та стадію поліконденсації фталевого ангідриду з переетеріфікатом.

У складених соціально-економічних умовах організація безперервного способу отримання алкідів у багатьох випадках виявляється недоцільною. Тому алкідні смоли в теперішній час отримують в основному за періодичними схемами. Це пояснюється тим, що промисловість випускає дуже великий асортимент цих олігомерів, потреби народного господарства не настільки великі, щоб зробити це виробництво масовим. У зв’язку з цим обираємо періодичний спосіб отримання алкідних олігомерів.[1]

На основі обраного способу отримання продукту для проведення синтезу доцільно застосовувати вертикальний циліндричний реактор із сферичними дном та кришкою. Вибір способу обігрівання реактору залежить від температурного режиму процесу. У нашому випадку температура синтезу підіймається до 250oC, цьому доцільно використовувати електроіндукційне обігрівання. [2]     При використанні такого виду обігрівання найбільш розповсюдженими є реактори із зовнішніми електроіндукційними котушками. Всередині таких реакторів монтується змійовик для охолодження реакційної маси водою. З метою заощадження електроенергії цей змійовик може бути використаний для попереднього підігріву олії. Вибір перемішувального обладнання визначається в’язкістю та станом реакційної маси.      В нашому випадку зручно використовувати якірні або якірнорамні мішалки. Отже, треба мати на увазі, що при наявності всередині реактора змійовика для охолодження установки такого типу мішалок утруднена, і тому в них звичайно використовують ластові мішалки. Синтез алкідних смол може здійснюватися на стадії поліконденсації двома методами – сплавлення і азеотропним. При виборі способу проведення конкретного процесу необхідно мати на увазі, що азеотропний спосіб дозволяє знизити температуру реактора з-за більш ефективного виводу води, зменшити питому вагу небажаних деструктивних процесів термічного розкладу речовин, з-за більш низької температури процесу зменшити втрати фталевого ангідриду (втрата  фталевого  ангідриду  в  розплаві порядку 10-15%, а при азеотропі   1-3%). Все це дозволяє прискорити процеси етерифікації і поліетерифікації. На основі вище викладеного робимо вибір на користь азеотропного методу ведення синтезу.