Теоретичне обґрунтовування цеху з виробництва напівфабрикатного лаку ПФ-060, страница 16

Продовження таблиці 7.1. Перелік шкідливих та небезпечних виробничих факторів та їх джерела.

Небезпечний  та шкідливий виробничий фактор

Нормативно-технічний документ, що регламентує вимоги безпеки

Джереловиникнення

Характеристика дії фактора на організм людини

Нормо-ване значення фактору та його величина

Запиленість (сода)

ГОСТ 12.1.005-88

Змішувач

Засмічування та подразнення  слизової оболон-ки очей, шкіри, верхніх дихаль-них шляхів; захворювання легенів

ПДК, мг/м3

Шум

ГОСТ 12.1.003-89

Вентиляційна система, технологічне обладнання

Зниження гостроти слуху,  змінювання кров’яного тиску, послаблення уваги, погіршення зору, порушення координації руху

дБА

Від40 до 10000 Гц

Електрична напруга 250В

ГОСТ 12.1.030-81*

Щит управ-ління, електро-приводи

Поразка дільниць тканини шкіри електричним током

ПДК, кВа

Вибухо-пожеженебезпеч-ність – розчинник (t зплава<28оС)

ГОСТ 12.1.044-89*

Малярне обладнання

Поразка шкіри, дихальних шляхів

ПДК, мг/л

7.1.2. Токсикологічна характеристика речовин та матеріалів, які обертаються у лакофарбовому виробництві (початкових, проміжних, побічних, кінцевих, допоміжних та ін.).

Таблиця 7.2. Характеристика речовин та матеріалів, які обертаються у виробництві.

Найменування речовини (матеріалу, продукту)

Клас не-безпе-ки

ПДК,

мг/м3

у повітрі

робочої

зони

Характер впливу речовини на організм людини

Міри безпеки та перша допомога

Фталевий ангідрид

IV

1

Подразнення слизової верхніх дихальних шляхів та очей; поява червоних плям, екзем, виразок та ін.

Респіратори, фільтруючий протигаз марки А з фільтром

Cольвент к.в.

Сольвент нафт.

III

50

Наркотичні дії на організм, подразненя слизової верхніх дихальних шляхів

Респератори, філтруючий противогаз марки А

Малеіновий ангідрид

Ш

1

Гострий кон’юктивит, підвищення температури, подразнення верхніх дихальних шліхів, гострі болі живота.

Захист очей та дихальних шляхів.

Олія соняшникова

Немає шкідливого впливу

Пентаерітрит

IV

4 (аерозоль)

Пил – подразнення дихальних шляхів

Протигаз марки А, респіратори

Ксилол

III

50

Симптоми отруєння: жовтуха, змінення у крові ( гемоглобін, еритроцити).

Органи дихання: респіратори, протигази, окуляри, рукавички, часта зміна спецодягу.

Уайт-спирит

III

100

Учиняє загалнотоксичну та подразливу дію. Дерматити, піодермії, гіпергідроз

Захист органів дихання, очей та шкіри. Філтруючий протигаз, окуляри, руковички

7.1.3. Характеристика пожежнонебезпечних властивостей застосованих речовин та матеріалів.

Застосовані речовини та матеріали, а також категорія та група вибухонебезпечних сумішей повинні відповідати ГОСТ 12.1.011-78*[10] та ГОСТ 12.1.010-76* [11].  Пальні речовини та матеріали при проведенні процесів дослідження не використовувались.

Таблиця 7.3. Характеристика пожежновибухової та пожежної небезпеки обертаючих у виробництві речовин та матеріалів.

Найменування речовини (матеріалу)

Характеристика пожежно -

та вибухонебез-пеки

Показники пожежно - та вибухонебезпеки

t спал.

tсам.спал.

НКПВ

ВКПВ

о С

Об, %                г/м3

Ксилол

Уайт-спирит

Сольвент к.в.

Сольвент нафтовий

ЛВЖ

ЛВЖ

ЛВЖ

ЛВЖ

21-24

>33

8-25

20-25

494

270

464-535

553

1.0

1.4

1.02

1.3

6.0

6.0

-

8