Теоретичне обґрунтовування цеху з виробництва напівфабрикатного лаку ПФ-060, страница 12

           У випадку невідповідності вказаних показників впроваджується розрахунок добавок необхідних компонентів. Вміст змішувача після завантаження добавок знову перемішують і визначають вище згадані показники, після чого здійснюють перевірку лаку по всіх показниках ТУ6-10-612-76.

4.5. Фільтрація лаку.

          Фільтрація лаку здійснюється на патронному фільтрі (поз.17). Подача лаку на фільтр здійснюється шестирінчатим насосом (поз.16). Чистота лаку в процесі фільтрації виявляється шляхом відбору проби через спеціальний пробовідбірник. Далі відфільтрований лак перекачують шестирінчатим насосом (поз.16) в шлаковипускне відділення на фасовку.

Найменування виробу, об’єкта  або теми

Найменування документа

Формат

Кіл.

Прим.

1- корпус

2-кришка

3-кожух

4-змійовик

5-вал мішалки

6-якір мішалки
7-опора
8-штуцер
9-пінозбивач
10-труба заповнення
11-індукційні котушки          
12-електродвигун мішалки

ОЗ – 21 7.091605.05. ВД

Вим.

Лист

№ докум

Підп

Дата

Розроб.

Лагута

Специфікація на реактор з індукційним підігрівом

Літ.

Лист

Листів

Перевір.

Токар

ДПБ

НТУ “ХПІ” Кафедра ТПКМ

та П

Н. конт.

Токар

Затвердж.

Каратєєв

Найменування

виробу,

об’єкта або

теми

Найменування документа

Фор-мат

Кіл.

Прим.

1-реатор

2-теплообмінник

3-конденсатор

4-розподільна судина

5-сублімаційна труба

6-мокрий вловлювач погонів

7-ваговий мірник масла

8-ваговий мірник плавленого фталевого ангідриду

9-автомат. порційні терези для пентаерітриту

10-сховище плавленого фталевого ангідриду

11-плавитель фталевого ангідриду

12-шнек

13-завантаж.бункер

14-рідинний лічильник

15-змішувач

16-шестиреночний насос

17-патронний фільтр

18-сховище ксилола та уайт-спириту

ОЗ – 21 7.091605.05. ВД

Вим.

Лист

№докум

Підп

Дата

Розроб.

Лагута

Специфікація до

технологічної схеми виготовлення лаку ПФ-060

Літ.

Лист

Листів

Перевір.

Токар

ДПБ

НТУ “ХПІ” Кафедра ТПКМ

та П

Н. конт.

Токар

Затвердж.

Каратєєв