Теоретичне обґрунтовування цеху з виробництва напівфабрикатного лаку ПФ-060, страница 13

5.Матеріальні розрахунки та технологічні розрахунки обладнання.

5.1 Матеріальний баланс підприємства:

                                                      Таблиця 5.1. Рецептура лаку ПФ – 060

п/п

Найменування компонентів

Кількість, вага, %

на основу

на розчин

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Олія соняшникова

Пентаерітрит

Фталевий ангідрид

Уайт-спирит

Ксилол

Сода

Разом

60

14.6

25.4

-

-

0.03

100.0

   33

8

14

27

18

0.02

100.0

С. О. лаку = 55%

Аналіз рецептури:

 надл.ОН -- гр.         

Об’єм, займаємий 1 тонною:

Робочий об’єм реактору:

Vроб. = g *Vреак. = 0.75 * 10 = 7.5 (м3)

Маса 1 завантаження:

1000  –  0.93

    х     -   7.5

             Рецептура 1 завантаження, кг:

Олія соняшникова                          4839

Пентаерітрит                                  1176

Фталевий ангідрид                         2048

Сода                                                      2

                                                        8065

Таблиця 5.2.   Матеріальний баланс виробництва лаку ПФ – 060

п/п

Найменування компонентів та стадія процесу

Завантаже-но, кг

Загубле-но, кг

Вихід, кг

1.

Завантаження сировини та переетеріфікату олії

-  олія соняшникова

-  пентаерітрит

-  сода

                Вигар

                Переетеріфікат

                Разом:

4887

1204

2.5

-

-

6093.5

48

28

0.5

50

-

126.5

5967

5967

2.

Завантаження фталевого ангідриду та поліетеріфікація

-  переетеріфікат

-  фталевий ангідрид

-  ксилол

                 Вода

Основа лаку

Разом:

5967

2070

340

-

-

8377

22

8

209

-

239

8138

8138

3.

Злив основи у смеситель та поставлення на “тип”

-  ксилол

-  уайт-спирит

-  основа

Лак

Разом:

2220

3840

7798

-

14198

8

12

22

-

42

14156

14156

4.

Фільтрація лаку та злив у тару

-  лак

Разом:

14156

-

158

-

13998

13998

                   Усього:

14563.5

565.5

13998

Розрахунок відділеної води на стадії поліетеріфікації:

                              мгКОН

К .Ч. лаку = 15  

                                  г

Кількість фталевого ангідриду у вигляді кислого ефіру, наявного у реакторі:

1000  -  40

      8267  -  Х                 Х=331(кг)

Кількість фталевого ангідриду, який вступив у реакцію:

п = 2070 – 22 – 331=1717(кг)

Маса виділившоїся води:

  144  – 18

1717  -  Х             Х=209 (кг)

Розрахунок кількості розчинника, необхідного для розчинення основи:

Маса чистої основи:

m = 8138 – 340 = 7798 (кг)

Кількість розчинника:

7798 – 55

Х – 45                  

Кількість ксилолу:

6380 – 45

у – 18

m = 2552 – 340 = 2212 (кг)

Кількість уайт-спириту:

6380 – 45

z – 27

Таблиця 5.3. Завантажуючи норми виробництва лаку ПФ-060.

п/п

Найменування компонентів

На 1 завантаження, кг

На 1 тонну, кг

Заванта-жено

Утрати

Вихід

Завантажено

Утрати

Вихід

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Олія соняшникова

Пентаерітрит

Фталевий ангідрид

Сода

Уайт-спирит

Ксилол

Разом:

4887

1204

2070

2.5

3840

2560

145635

158.0

77.5

237.7

0.8

54.7

36.8

565.5

4729

1126.5

1832.31.7

3785.3

2523.2

13998

349.1

86.0

147.9

0.2

274.3

182.9

1040.4

11.3

5.5

17.9

0.06

3.9

2.64

40.4

337.8

80.5

130.9

0.14

270.4

180.26

1000

Розрахунок утрат:

Утрати олії:

Р = 48 + 40.2 + 17.7 + 52.1 = 158 (кг)

Утрати на вигар: