Теоретичне обґрунтовування цеху з виробництва напівфабрикатного лаку ПФ-060, страница 8

Із реактору олігомер надходить у змішувач. Сухий залишок розчину складає біля 50%, тому об’єм змішувача повинен бути приблизно в двічі більше об’єму реактора (при об’ємі реактора 10 м3 вибираємо змішувач об’ємом 25 м3). Змішувач об’ємом 25 м3 виконаний горизонтально, наділений сорочкою для охолодження, зворотним конденсатором (вертикальним і перемішуючим засобом дві нахилені турбінні мішалки). При використанні такого виду перемішування ефективне використання додаткового перемішування за допомогою циркуляції насосів.

Для тонкої очистки розчину можуть використовуватися центрифуги і фільтри різноманітних конструкцій. Проте, використання центрифуг не завжди ефективне, оскільки в розчинах олігомерів можуть міститися тонкодисперсні включення, котрі за щільністю невиразно відрізняються від очищеного розчину, і навіть при багатократному центрифугуванні  їх виділити неможливо. Тому для очистки розчинів полімерів рекомендується використовувати, головним чином, фільтри.

Вибір конструкції фільтра залежить від властивостей вичищаючого розчину (типу полімеру, в’язкості, ступені забрудненості) і вимог, висунених до очищаючого розчину.

При виборі фільтра необхідно передбачати відповідність його продуктивності масштабом виробництва. Вибираємо патронний фільтр, котрий забезпечує виключно високу ступінь очистки. В залежності від масштабів виробництва використовують одно патронні або багато патронні фільтри.

Вибір способу транспортування і дозування сировини і напівпродуктів залежить від їхніх можливостей і способів проведення процесу. Всі рідини транспортуються за допомогою насосів. Шестірьончасті насоси використовуються переважно для перекачки в’язких рідин (розчини полімерів, рослинні масла), а центр обіжні – низьков’язких органічних рідин (розчинювачі). Для дозування низьков’язких рідин використовуються рідинні лічильники або ротометри, в’язких – вагові мірники. Вибір способу транспортування твердих і сипучих речовин визначається ступінню дезогрегації і сипучістю матеріалу, напрямком переміщення при транспортуванні (горизонтальне, вертикальне, змішане), а також  піке, чи транспортується матеріал у тарі або без неї. В розплавленому вигляді транспортувати та дозувати рекомендується для  легкозаймистих рідин, наприклад, фталевий ангідрит, запобіжне плавлення котрого дозволяє уникати втрат при плавці в реакційному апараті. Для дозування соди і пентаеритрита використовуються автоматичні порційні терези.

На основі проведеного аналізу з обліком рекомендацій по вибору різноманітних видів обладнання приймаються рішення по оптимальному апаратурному оформленню кожної стадії і всього процесу в цілому, гарантуючі одержання продукту високої якості при максимальній механізації трудомістких робіт, добрих санітарно-гігієнічних умов праці і високих економічних показників.

3.Характеристика основних та допоміжних матеріалів.

3.1. Характеристика виготовленої продукції.

Лак напівфабрикат ний алкідний ПФ-060 являє собою розчин в органічних розчинниках синтетичної пентафталевої смоли, модифікованої напіввисихаючими рослинними маслами. По зовнішньому вигляду – це рідина від жовтого до темно-жовтого кольору. Використовується для виготовлення пентафталевих емалей.

Згідно фізико-хімічним показникам лак ПФ-060 повинен відповідати вимогам ТУ 6-10-612-76, із змінами 6-8.

                                                                                         Таблиця 3.1.

п/п

Найменування

показників

Значення для марок ПФ-060

Метод

випробу-

вання

Вищий ґатунок

Перший ґатунок

Другий ґатунок

1

2

3

4

5

6

1.

Колір лаку по йодометричній шкалі,

мг I2/100 см3, не темніше

30

130

400

ГОСТ

19266-79

розд.1

2.

Зовнішній вигляд лаку

Прозорий, допускається незначна опалесценція (слабка білесуватість або помутніння)

З п.4.3.

3.

Чистота лаку

Шар лаку, нанесений на скляну пластинку, повинен бути прозорим. Не повинен мати механічних включень і сипу.

Допускається наявність одиничних механічних включень не більш 10 шт. При цьому не врахову-вати сипом величину на відстані 5мм від межі початку наливу лаку.

З п.4.4.