Теоретичне обґрунтовування цеху з виробництва напівфабрикатного лаку ПФ-060, страница 6

          Основною перевагою цих матеріалів є екологічна чистота при їхньому використанні, тобто при затвердінні покриттів не випаровуються органічні розчинники, забруднюючи навколишнє середовище.

          Алкіди використовують для виробництва лаків, емалей, ґрунтовок для зовнішніх та внутрішніх робіт. Завдяки своїй дешевизні, порівно з іншими лакофарбовими матеріалами, виробництво алкідів у нашій країні займає 70% від усіх виробляючих лакофарбових матеріалів. Це унікальні матеріали для використання на виробництві та в побуті, що й обумовило їхнє широке використання. [2]

Лак ПФ-060 є напівфабрикатом та використовується для виготовлення емалі (наприклад, ПФ-115)  [4]

1.2. Хімізм процесу одержання лаку ПФ-060.

1.Стадія  алкоголізу – схема:

 O

                 CH2 – OH                     O            CH2 O –C –R2

HOCH2 – C  - CH2  - OH  + R1 – C O        CH       O                t, kat

                  CH - OH                                        CH2 O – C – R3

                                         O                                 O                                          O          

                       CH2OC – R1              CH2  OC – R2                         CH2OC – R2

HO –  CH                       +   HC – OH            +  HOCH2  - C – CH2OH  +

                                 CH2OH                      CH2OC – R3                          H2C – OH

                                                                    O

                              O                                                          O

          CH2OC – R2                                          CH2OC – R2      

+ HOH2С– C  - CH2OH                     +   HOH2C – C – CH2OOCR +

                    CH2OC – R3                                          CH2OC – R3

                               O                                                           O            

                                       O

                              CH2OC – R2

+ R1COOH2C –  C – CH2OOCR1

                               CH2OC – R3

                                         O

          Стадія утворення кислих ефірів:

1)

                              O                         O                                         O          

             CH2  - O - C – R1                  C                            CH2 –O-C – R1

HO –  CH                     +                       O              HO-CH       O           O

            CH2OH                                 C                             CH2 –O-C           C – OH

                                                         O

2)

                            O                          O                                      O          

                 CH2OC – R2                   C                             CH2OC – R   O      O

  HOH2C–C–CH2OH +                          O        HO-CH2C         CH2-O-C     C-OH           CH2OC – R3                   C                             CH2OC – R3 

                          O                           O                                       O

 Утворення кислих ефірів за вказаними реакціями може здійснюватись з будь-яким гідроксилзмістовим продуктом алкоголізу.

Стадія поліетеріфікації:

                       O                                                         O

CH2-O-C-R1                                          CH2-OC-R2    O           O

nHO-CH       O            O                    + m HO-CH2-C - CH2 – O - C            C-OH

CH2-O-C            C-OH                          CH2-OC-R3

                                                                                   O

         

                       O                                                    

         CH2-O-C-R1                                          O

H O-CH        O             O                CH2–O–C-R2   O              O

         CH2-O - C            C – O-CH2-C-CH2  – O    -   C              C -  OH       +