Теоретичне обґрунтовування цеху з виробництва напівфабрикатного лаку ПФ-060, страница 15

Кількість виділившоїся води                            209

Кількість молей кожного компоненту:

Олія соняшникова :

Фталевий ангідрид:

Фталевий ангідрид у вигляді кислого ефіру:

Фталевий ангідрид у ефірі:          13.84 – 2.24 = 11.6

Пентаерітрит:

Пентаерітрит у ефірі:

Пентаерітрит у кислому ефірі:

Вільний пентаерітрит: 8.65 – 5.8 – 0.56 = 2.29

Вода:     

Розрахунок теплот утворення усіх компонентів, які вступили до реакції, та утворених у результаті реакції поліконденсації.

Теплота утворення пентаерітриту:

                     CH2 – OH

HO – CH2 – C – CH2 – OH                    

CH2 – OH

= 5   * 359  + 12 * 143,28  = 3696,37

П = С1 * 4 + С4 * 3 + Н8 * 1 = 1 * 4 + 4 * 3 + 8 * 1 = 24

 = 4 * 54.47 = 217.88 

=109.15 * п + =109.15 * 24 + 217.88 = 2897.48 

* =3696.37 – 2897.48 = 798.89    = 798890 

Теплота утворення пентаерітриту у ефірі:

O

                               CH2 – O – C –

O                                              O

- C – O – CH2 – C – CH2 – O – C -                           

CH2 – O – C –

O

= 5 * 395.45 + 8 * 143.26 = 3123.33 

п = С1 * 4 + С4 *3 + Н8 * 1 = 1 *4 + 4 * 3 + 8 * 1 = 24

 = 4 * 69.14 = 276.56 

 = 109.15 * 24 + 276.56 = 2896.16 

* =3123.33 – 2896.16 =227.17     = 227170

Теплота утворення фталевого ангідриду:

                         O

                C

                         O                

                C

                         O

 = 395.45 * 8 + 143.26 * 4 = 3736.64

П = 6*4 + 2 * 1 + 4 * 1 = 30

  = 41.9 + 27.4 * 3 = 123.62

= 109.15 * 30 + 123.62 =3398.1

= 3736.64 – 3398.1= 338.54  = 338540

Теплота утворення фталевого ангідриду у ефірі:

                    

                C   = O

                                                     

С   =  O     

 


* = 395.45 * 8 + 143.26 * 4 = 3736.36

п = 8 * 4 + 2 * 1 + 4 * 1 = 30

Уводиться поправка до подвійних дій:

 = 27.24 * 3 = 81.72

*= 109.15 * 30 + 81.72 = 3356.2

= 3736.64 – 335.2 = 380.44  = 380440

Теплота утворення фталевого ангідриду у кислому ефірі:

                        

                 C   =          O

                                                     

  С   =  O

OH

= 395.48 * 8 + 143.26 * 5 = 3879.9

п = 6 * 4 + 2 * 1 + 4 * 1 = 30

 = 3 * 27.24 = 81.72

= 109.15 * 30 + 81.72 =3356.2

 = 3879.9 – 3356.2 = 523.7   = 523700

Теплота утворення води :

= 143.23 * 2 = 286.5     = 286500

Qреак. = (11.6 * 380440 + 2.24 * 286500 + 5.8 * 227170 + 0.56 * 227170 + 2.29 * 798890 + 11.61 * 286500) – (8.65 * 798890 + 13.84 * 338540) = 11655388.3 – 11595792.1 = 59596.2 кДж

7.Охорона праці та навколишнього середовища.

Технологічні процеси хімічних виробництв з виготовлення лакофарбних покриттів (ПФ–060) та дослідження у хімічних лабораторіях частіше є вибухово – та пожежонебезпечними,  протікають при високих температурах та тисках;  речовини, які використовуються, та супутні продукти, падаючі у виробничу зону,  можуть бути шкідливими та високотоксичними. Тому необхідно виконати аналіз шкідливих  та небезпечних виробничих факторів при реалізації технологічного процесу або при проведенні експериментальних досліджень, визначити та обґрунтувати міри і пристрої захисту обслуговуючого персоналу, що забезпечують небезпеку та нешкідливі умови і високу  продуктивність праці.

Прийняті рішення з охорони праці повинні забезпечувати виконання вимог відповідних нормативно-технічних документів (ГОСТ, Сніп, ПУЕ, ПТБ, ПТЕ та ін.).

7.1. Загальна характеристика умов виконання технологічного процесу (дослідження).

7.1.1. Аналіз небезпечних  та шкідливих виробничих факторів, наявних в умовах технологічного процесу виготовлення лаку ПФ-060 чи при проведенні експериментальних досліджень.

Таблиця 7.1. Перелік шкідливих та небезпечних виробничих факторів та їх джерела.

Небезпечний  та шкідливий виробничий фактор

Нормативно-технічний документ, що регламентує вимоги безпеки

Джереловиникнення

Характеристи-ка дії фактора на організм людини

Нормо-ване значен-ня фактору та його величи-на

Токсичні речовини (пентаерітрит, фталевий ангідрид, ксилол)

ГОСТ 12.1.005-88

Технологічне обладнання

Гострі та хронічні отруєння

ПДК,50 мг/м3