Теоретичне обґрунтовування цеху з виробництва напівфабрикатного лаку ПФ-060

Страницы работы

Содержание работы

Р Е Ф Е Р А Т

Пояснювальна записка – 56 стор.,  таблиць – 13,  схем – 1,

літературний огляд –19.

Ключові слова: ЛАК,ФТАЛЕВИЙАНГІДРИД,ПЕРЕЕТЕРІФІКАТ,

 ПЕНТАЕРІТРИТ, АЗЕОТРОП,  ПЛАВИТЕЛЬ

       У цьому бакалаврському проекті наведено теоретичні обґрунтовування цеху з виробництва напівфабрикатного лаку ПФ – 060. До роботи входять аналітичний огляд,  вибір та обґрунтування технологічного процесу одержання лакофарбового матеріалу та його апаратурне оформлення, а також опис технологічної схеми виробництва, обраного обладнання з наведенням характеристики продукту що випускається, характеристики сировини у відповідності до ДСТУ та ТУ, матеріальні та технічні розрахунки устаткування, розрахунок теплового ефекту реакції. А також, особливу увагу приділено охороні праці та навколишньому середовищу, техніці безпеки і економічним розрахункам. 

Р Е Ф Е Р А Т

пояснительная записка – 56 стр.,  таблиц– 13,  схем – 1,

литературный обзор –19.

ключевые слова:      ЛАК, ФТАЛЕВЫЙ АНГИДРИД, ПЕРЕЭТЭРИФИКАТ, АЗЕОТРОП, ПЛАВИТЕЛЬ, ПЕНТАЭРИТРИТ.

       В этом бакалаврском проекте приведены теоретические обоснования цеха по производству полуфабрикатного лака ПФ – 060. к работе входят аналитический обзор и обоснование технологического процесса получения обзор лакокрасочного материала и его аппаратурное оформление, а также описание технологической схемы производства, выбранного оборудования с приведением характеристики продукта, который выпускается, характеристики веществ в соответствии с ДСТУ и ТУ, материальные и технические расчеты установок, расчет теплового ефекта реакции. А также особенное внимание выделено охране труда и окружающей среде, технике безопасности и экономическим расчетам. 

З М І С Т

Вступ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

1.  Аналітичний огляд

   1.1. Особливості будови і технології

виробництва алкідних плівкотвірних  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

   1.2. Хімізм процесу одержання лаку ПФ-060  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

2.  Вибір та обґрунтування методів виробництва технологічного

процесу та його апаратурне оформлення  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

3.  Характеристика основних та допоміжних матеріалів

   3.1.Характеристика виготовленої продукції .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

   3.2. Характеристика сировини, матеріалів та напівпродуктів .27

4.  Опис схеми технологічного процесу та обраного обладнання

4.1.   Захід та підготовка сировини .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

4.1.1.  Приготування розплаву фталевого ангідриду .  .  .  .30

4.2.  Завантаження реактора .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

4.3.  Стадія полі етерифікації .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

4.4.  Розчинність основи лаку та постановка на “тип” .  .  .  .  .  32

4.5.  Фільтрація лаку .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33

Специфікація на реактор.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

Специфікація до схеми.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  . 35

5.  Матеріальні розрахунки та технологічні розрахунки обладнання.

5.1.  Розрахунок матеріального балансу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

5.2.  Розрахунок обладнання .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41

5.3.  Норми технологічного режиму .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42

6.  Тепловий розрахунок.

6.1.Розрахунок теплового ефекту .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44

6.2.Тепловий розрахунок реактору .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

7.  Охорона праці та навколишнього середовища

7.1.  Загальна характеристика умов виконання технологічного

процесу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 

7.1.1  Аналіз небезпечних та шкідливих факторів .  .  .  .  .50     

7.1.2  Токсикологічна характеристика .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51

7.1.3  Пожежонебезпечність .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   53

7.1.4  Категорія приміщення .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54

7.2.Промисловасанітарія                                                                                                      7.2.1 Метеорологічні умови.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54

7.2.2 Освітлення .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

7.2.3 Шум та вібрація .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  57

7.2.4 Водопостачання та каналізація .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58

7.2.5 Забруднення навколишнього середовища .  .  .  .  .  .  .  .  59

7.3 Пожежна небезпека

   7.3.1Заходи попередження пожеж та вибухів .  .  .  .  .  .  .  .  .59

 7.3.2 Захист від статичного струму .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

 7.3.3 Блискавкозахист .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60

Похожие материалы

Информация о работе