Теоретичне обґрунтовування цеху з виробництва напівфабрикатного лаку ПФ-060, страница 14

146 + 60 – 60

50 – Х    Х = 40.2 (кг)

утрати з основою:

74.6 – 60

22 – Х   Х = 17.7 (кг)

утрати з лаком:

100 – 33

158 – Х        Х = 52.1 (кг)

Утрати пентаерітриту:

Р = 28 + 9.8 + 3.9 + 12.6 + 23.2 =77.5 (кг)

утрати на вигар :

74.6 – 14.6

50 -  Х    Х = 9.8 (кг)

утрати з основою:

74.6 – 14.6

20 – Х Х = 3.9 (кг)

утрати з лаком:

100 – 8

158 – Х  Х= 12.6 (кг)

утрати з водою:

18 – 2

209 – Х  Х= 23.2 (кг)

Утрати фталевого ангідриду:

Р = 22 + 185.8 + 6.8 +23.1 = 237.7 (кг)

утрати з водою:

18 – 16

209 – Х Х= 185.8 (кг)

утрати з основою:

74.6 – 25.4

20 – Х           Х=6.8 (кг)

утрати з лаком:

100- 14

158 – Х  Х = 23.1 (кг)

Утрати уайт-спириту:

р = 12 + 42.7 = 54.7 (кг)

Утрати у лаку:

100 – 27

158 – Х  Х = 42.7 (кг)

Утрати ксилолу:

р = 8 + 28.8 = 36.8 (кг)

утрати у лаку:

100 – 18

158 – Х  Х = 28.8 (кг)

Таблиця 5.4. Розхід сировини на річну продуктивність 1 тис. тонн/рік.

п/п

Найменування компонентів

Розхід сировини

На рік

На місяць

На добу

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Олія соняшникова

Пентаерітрит

Фталевий ангідрид

Сода

Ксилол

Уайт-спирит

Разом:

1396

344

592

1

1097

732

4162

116.3

28.7

49.3

0.1

91.4

61.0

346.8

4.55

1.12

1.93

0.01

3.57

2.38

13.56

Розрахунок розхідної сировини на рік:

Розрахунок розходу сировини на місяць:

Розрахунок розходу сировини на добу:

Фонд часу:

Фч = 365 – (свят.+неділ.) = 365 – (6 + 52) = 37 (дн.)

5.2 Кількість апаратів:

=7.5 (м3); r = 23 (ч).

5.3 Норми технологічного режиму.                   

Таблиця 5.5. Норми технологічного режиму.

Найменування стадій та реагентів

Найменування технічних показників

Прим.

Тривалість, год.

Температура, оС

Тиск, мПа

Кількість завантажених компонентів, кг

Стадія переетеріфікації

Завантаження олії

Розігрів олії

Збезводнення олії

Завантаження пентаерітриту

Підігрів маси

Завантаження соди

Підігрів маси

Витримка реакційної маси до кінця переетеріфікації

Охолодження переетеріфікату

0.5

2

2

1

1.8

0.1

1

2.5

0.5

15-25

атм

атм

атм

атм

атм

атм

атм

атм

атм

4887

1204

2.5

Стадія поліетеріфікації

Завантаження фталевого ангідриду

Завантаження ксилолу

Підігрів реакційної маси

Витримка основи

Охолодження основи

Злив у змішувач

2

0.5

3

5

0.5

1.0

атм

атм

2070

340

Разом по реактору

23.4

         

Продовження таблиці 5.5.

Найменування стадій та реагентів

Найменування технічних показників

Трива лість, год.

Температура, оС

Тиск, мПа

Кількість завантажених компонентів, кг

Розчинення основи у змішувачу та постановка на “тип”

Завантаження ксилолу

Завантаження уайт-спириту

Завантаження основи

Перемішування та постановка на “тип”

1

1

1

3

15-25

15-25

2220

3840

8138

14156

Разом по змішувачу

5

Стадія фільтрації

Фільтрація лаку та перекачка в сховище готової продукції

5

40-60

0.3-0.4

13998

6.Тепловий розрахунок.

6.1 Розрахунок теплового ефекту реакції поліконденсації при отриманні лаку ПФ – 060

Завантажуюча рецептура:

Олія соняшникова                                           4839

Пентаерітрит                                                    1179

Фталевий ангідрид                                           2048

Фталевий ангідрид у вигляді кислого ефіру                                                     331