Теоретичне обґрунтовування цеху з виробництва напівфабрикатного лаку ПФ-060, страница 5

3)  Модифікація ізоционатами.

При взаємодії алкідів з діізоцианатами отримують уралкіди:

                                                                           O  H          H    O

 -OH + O = C = N – R – N = O + HO               - O – C –N – R –N – C – O-

                                                                     R=Ar

Уралкіди мають підвищену хімічну стійкість, твердість, а також блиск та висихання до рівню III у них за 1–2 години.

4)  Модифікація малеіновим ангідридом.

Малеіновий ангідрид використовується для часткової (10-12%) зміни фталевого ангідриду з метою підвищення молекулярної маси та розгалуження алкідів, що сприяє поліпшенню їхніх властивостей.

          Малеіновий ангідрид, крім участі у реакції поліконденсації, здібен також взаємодіяти з ненасиченими жирними кислотами олій за реакціями:

а) приєднання по реакції Дільса-Альдера: 

                                                           O                 CH = CH

 CH = CH – CH = CH    + CH – C                 CH                      CH

                                                           O                 CH  - CH

     CH – C                               

                    O           O=  C -  O–C=O

б)  приєднання по a -метиленовій групі:

                                                           O                

     CH = CH – CH2        + CH – C                        CH = CH - CH                          

                                                           O                                   CH  -   CH2

     CH – C                               

                    O                                O=C –O  –C=O

в)  приєднання до a - метиленової групи з одночасною ізомеризацією подвійних зв’язків у поєднане положення, до якої в  свою чергу може приєднатися ще одна молекула малеінового ангідриду:

                                                                O           

  CH = CH –CH2 –CH=CH  + CH – C                    CH = CH – CH = CH-CH                             

                                                                O                                              CH-CH2

         CH – C                                     

                         O                                                          O=C–O–C=O

З малеіновим ангідридом модифікують переважно алкіди, виготовлені на напіввисихаючих оліях. Малеінізацію проводять з метою придання алкіду здібності поєднання з водою. Для цього ангідридну групу гідролізують та переводять її в карбоксильну, а потім у солеву шляхом обробки аміаком чи третичними амінами.

          Малеінізовані алкіди частіше всього не використовуються як самостійні плівкотвірні, а у композиції з іншими типами водорозведених лакофарбових матеріалів (фенол-формальдегідними, аміно-формальдегідними) для одержання ґрунтових покриттів по чорних металах. Крім органорозчинних лакофарбових матеріалів на основі алкідів також виготовляють і водорозведені матеріали. Для цього синтез алкідів зупиняють при малих значеннях ступені поліконденсації та підвищеним змістом вільних функціональних груп ( карбоксильних та гідроксильних), здібних до утворення міцелярних водних розчинів чи ліофільних дисперсій. Далі карбоксильні групи нейтралізують летючими азотистими основами чи аміаком. Для кращої розчинності алкідів у воду добавляють деяку кількість розчинника (спирти, етілцелозоли, діоксан).

          Ці матеріали звичайно використовуються у композиції з іншими типами водорозведених матеріалів (меламіно-, мочевино-, фенол формальдегідними) для ґрунтовок на металі, які затвердівають при температурі 140-170оС. У реакціях затвердіння беруть участь не тільки ненасичені зв’язки жирно кислотних залишків, але й карбоксильні та гідроксильні групи:

                                   -H2O          O

COOH + HO     CH2                     C –O -  CH2