Теоретичне обґрунтовування цеху з виробництва напівфабрикатного лаку ПФ-060, страница 3

Серед алкідів найбільше поширення отримали гліфталі та пентафталі, які зображають собою модифіковані олією олігоефіри гліцерину чи пентаеритриту та фталевого ангідриду.

Існує декілька шляхів синтезу алкідів, причому вибір методу синтезу залежить від типу початкової сировини, природи майбутнього алкіду та апаратурних можливостей.

Перший метод – це метод алкоголізу, складений з двох стадій: [3]

1)  Реакція алкоголізу:

                             О

 


CH2  - O – C – R1                                                   CH2OH

                              O                                                                                                 t, rat

CH   - O  - C – R2                   +          HOCH2 - C  - CH2OH

                               O                                                

CH2 – O  - C – R2                                                   CH2OH

                                                                                                                                            O

              HO  - CH2              CH2  - OH                                 HO – CH2                CH2 – O – C – R2

                                      C                      O      +                                        C                  O      +

             HO – CH2                  CH2O – C – R1                       HO – CH2     CH2 – O – C – R1

                     O                                          O                         O                                  O

R1 – C – CH2              CH2 – O – C – R2            R1-C-O-CH2          CH2-O-C-R2

+                                      C                   O                  +               O          C               O      +

                     HO – CH2                CH2 – O – C – R1                     R3-C-O-CH2    CH2-O-C-R1

+  масло  + пентаерітрит.

          На першій стадії олія реагує з пентаерітритом з утворюванням моно -, ді -, три -, тетра- пентаерітридів.

2)  Реакція поліетиріфікації – взаємодія дипетоерітридів з фталевим ангідридом:

                 O                                                             

                        CH2 – O – C – R2                                                                 O

                                                       O                                                  C

     HO - CH2 – C -        CH2 – O – C – R1 +                          O                     O                     t

       n                      CH2- OH                                           n                         C

                                                                                                                      O

       O

             CH2 – O – C – R2     

                O                     O

     H – O – CH2 – C - CH2 – O – C                   C                            OH  + (2п – 1) H2O   

                                                      O                  O                n

             CH2 – O – C – R1     

          Другий метод – це жирно-кислотний метод. Цей метод складається з однієї стадії.  Спочатку завантажується увесь гліцерин, фталевий ангідрид, а жирної кислоти дають від 40 до 90% ваги від вимагаємої кількості. Первинні гідрокси – групи гліцерину перш усього взаємодіють з карбоксильними групами фталевого ангідриду, які утворюються після розкриття ангідридного циклу. Менш реакційно-сдібні карбоксильні групи жирних кислот вступають в реакцію з вторинними гідрокси-групами гліцерину переважно на другому етапі цього процесу при введенні останньої кислоти та підвищенні температури.

1.1.Особливості будови і технології виробництва алкідних плівкотвірних.

    Алкід, здобутий цим методом, буде переважно лінійної структури.

Алкіди на основі касторової олії бувають висихаючі та невисихаючі. Невисихаючі алкіди здобувають методом алкоголізу. А висихаючі можливо здобути двома методами.