Теоретичне обґрунтовування цеху з виробництва напівфабрикатного лаку ПФ-060, страница 18

7.2.3 Деякі виробничі процеси супроводжуються значним шумом та вібрацією. Істочниками інтенсивного шуму та вібрації є машини та механізми з неврівноваженими обертаючими масами, а також технологічні установки та апарати, у яких рух газів та рідин відбувається з великими швидкостями та супроводжується пульсацією. До таких джерел відносять різні газодувки, вентиляційні установки, електродвигуни, насоси та ін. технологічне обладнання.

Допускні рівні параметрів шуму, ультразвуку, інфразвуку та вібрації на постійних робочих місцях визначені “Санітарними нормами проектування промислових підприємств” (СН 245-71). Згідно цьому, нормуючими параметрами шуму при об’єктивній відмітці його спектральної енергії у смузі звукових частот від 40 до 10000 Гц є рівні звукового тиску (у дБ).

Допустимі рівні звукового тиску та звуку згідно з ГОСТ 12.1.003-89 [18]

Середнєгеометрічні частоти, Гц . . . . 31.5  63  125  250  500   1000  2000  4000  8000

Рівні звукового тис-

ку в октавних смугах, дБ. . . . . . . . . . . . . 103    91    83  77    73     70        68      66      64

Регламентовані також допустимі рівні звукового тиску на робочих місцях біля ультразвукових обладнань:

Середньогеометрична частота 1/3- октавних смуг,кГц. . . . . . . . . . . . . 12.5   16   20  та більш

Рівень звукового тиску, дБ. . . . . . . . . . . . . 75      85    110

Розробка заходів згідно боротьби з шкідливою дією вібрації, шуму, ультразвуку та інфразвуку повинна починатися на стадії проектування технологічних процесів та машин, розробки конструктивних та об’ємно-планувальних рішень виробничого приміщення та генерального плану підприємства. Отже, шумні цехи доцільно зосереджувати у одному місці, на периферії території підприємства з підвітряного боку. При більш міцнішому шумі використовують звукоізольовані перегородки.

Основні організаційні заходи боротьби з шумом та вібрацією наступні:

-  виключення з технологічного процесу вібро-акустичноактивного обладнання;

-  розміщення обладнання, яке є джерелом шуму, в окремих приміщеннях;

-  використання індивідуальних засобів захисту, проведення санітарно-профілактичних заходів для працівників, зайнятих на вібро-акустичноактивному обладнанні.

Основні технічні заходи:

-  відповідне проектування масивних основ та фундаментів під віброактивне обладнання;

-  ізоляція фундаменту від несучих конструкцій та інженерних комунікацій;

-  активна та пасивна віброізоляція віброактивного обладнання та робітничих місць операторів та машиністів;

-  звукоізоляція приводу шумних машин кожухами;

-  шумопоглинання на всмоктуванні та вихлопі вентиляційних систем.

У якості індивідуальних засобів захисту від шуму використовують наушники, вкладиші та ін.

7.2.4 Водопостачання та каналізація.

Підприємства хімічної переробної промисловості відносять до першої категорії надійності постачання води системами водопостачання.

Характер системи проектуючого водопроводу – виробничий (технологічний). Розрізняють системи водопостачання з прямоточним, послідовим та оборотним використанням води.

Раціональніше усього використовувати оборотне водопостачання. Оскільки, використану потребачем воду не скидають у водоймище, а знову після необхідної обробки повертають у виробництво. Таким чином, з джерела береться тільки невелика кількість води для встановлення утрат на випаровування та витік.

Виходячи з умов технології, приймаємо розподільну систему каналізації, тобто: дощову (атмосферну) воду по сітці дождьової каналізації скидають у водоймище, а побутові води направляються (по другій сітці) на очисні прилади, а потім вони надходять у водоймище.

У каналізаційних системах використовують гідравлічні зачини та витяжні стояки, які не допускають попадання газів у промислові та побутові приміщення.

7.2.5 Забруднення навколишнього середовища.

До числа основних шкідливих речовин, забруднюючих атмосферу на хімічних підприємствах, належать різні органічні з’єднання, їхні проізводні, а також окис вуглеводу, сірководень, сернистий ангідрид, сірковуглерод, окис азоту, хлор та ін. продукти.