Теоретичне обґрунтовування цеху з виробництва напівфабрикатного лаку ПФ-060, страница 10

Продовження таблиці 3.2.

До 200оС переганяється, %,не менше

98

Летючість по ксилолу

3.0 – 4.5

Температура спалаху у зачиненому тигмі, оС, не нижче

33

Зміст водорозчинних кислот та щілочей

відсутні

Зміст механічних домішок і води

відсутні

колір

Не темніше еталонного розчину

Сода кальцинована, технічна

ГОСТ 5100 – 85Е

Марка А

Марка Б

Вища категорія якості

I ґатунок

II

ґатунок

Зовнішній вигляд

Гранули

білого

кольору

Дрібнокристалічний порошок білого кольору

Масова частка вуглекислого натрію (Na2CO3) у непрокаленому продукті, %, не менше

98.7

98.4

97.5

Масова частка вуглекислого натрію (Na2CO3), g1, не нижче

99.4

99.2

99.0

Масова частка речовин, не розчинних у воді, %, не більше

Азот газоподібний

ГОСТ 9293-59

Зміст азоту, %

98.0

Ксилол нафтовий

ГОСТ 7410-78

Зовнішній вигляд

Прозора рідина, без наявності зайвих включень та води

Колір

Не темніше розчину 0.003г K2Cr2O7 в 1 л води

Щільність при температурі 20оС,г/см3

Марка А

Марка Б

0.862 – 0.868

0.86 – 0.87

Примітка:

Показники обов’язкові для перевірки імпортної сировини та виготовляються за паспортами ВТК.

4.Опис схеми технологічного процесу і вибраного обладнання.

Стадії технологічного процесу:

1.  Прийняття і підготовка сировини.

1.1  Приготування розплаву фталевого ангідриду.

2.  Завантаження реактора і проведення алкоголізу.

3.  Стадія полі етерифікації.

4.  Розчинення основи лаку і постановка на “тип”.

5.  Фільтрація лаку.

Синтез смоли і її розчин виробляється в установці з індукційним нагріванням реактора.

До складу установки входять:

1.  Реактор для проведення синтезу смоли об’ємом 10м3(поз. 1)

2.  Холодильник – конденсатор (поз.3)

3.  Розподільна посудина (поз.4)

4.  Сублімаційна труба (поз.5)

5.  Мокрий уловлювач погонів (поз.6)

6.  Змішувач, об’ємом 25м3(поз.15)

4.1. Захід та підготовка сировини.

Сировина, яка надходить в цех, повинна відповідати вимогам ГОСТу і ТУ і мати аналітичні паспорти. Контроль за наявністю паспортів здійснює технолог цеху, контроль за якістю надходячої сировини здійснюється апаратником по завантаженню сировини. Додатковий контроль якості сировини проводить цехова лабораторія.

                    Рідка сировина – рослинна олія, уайт-спирит, ксилол – подається в цех по трубопроводах зі складу сировини в цехові сховища в кількостях, відповідаючих добовій потребі.

                    Тверда сировина – пентаерітрит, фталевий ангідрид, кальцинована сода – подається із добової потреби.

4.1.1.Приготування розплаву фталевого ангідриду.

          Розплав фталевого ангідриду одержують в спеціальному плавителі, обігріваючим теплоносієм. Температура розплавленого фталевого ангідриду складає 140-160оС, час плавлення не більше 3 години, час завантаження і розвантаження плавителя по одній годині. Правитель виконаний із нержавіючої сталі, об’єм – 1м3. Завантаження ангідриду в плавитель здійснюється через завантажуючий бункер з допомогою шнека. Для захисту органів дихання від парів фталевого ангідриду робочі повинні використовувати респіратори.

          4.2. Завантаження реактора і проведення алкоголізу.

          Реактор (поз.1) ємністю 10м3 обладнаний змійовиком для охолодження реакційної  маси і якірної мішалки. Обігрів реактора – індукційний. Перед завантаженням сировини реактор і всю установку, комунікації перевіряють на чистоту, справність і герметичність, починають продувати азотом. Реактор виконаний із неіржавіючої сталі СТ Х19Н9Т.