Розробка технологічного процесу одержання емалі ПФ-2134 білої, страница 29

7.  Пэйн Г.Ф., Технологія органічних покрить, т.2, Госхимиздат, 1963.

8.  Metzger K., Deutsch. Farben Z., 19, № 7. 267(1965).

9.  Wirsching F., Haug R., Hamann K., Deutsch. Farben Z., №10, 391; № 11, 436(1957); № 7, 311(1958)

10.Mathews A. C. B. J. Oil a. Col. Chem. Assoc., 50, №5, 467(1967).

11.Ensminger R.I., Official Digest, 35,№ 456, 71(1963).

12.Ермилов П.И., Диспергирование пігментів, М.: Хімія, 1971.

13.Горловский И.А., Козулин Н.А. Устаткування заводів лакофарбової промисловості. Л.: Хімія, 1980. 376 с.

14.Engels K/ - Farbe und Lack, 1965, №5, 6.

15.Лейбзон Л.Н. Хімія і хімічна технологія, синтез і дослідження плівкоутворювальних речовин і пігментів. Ярославль, ЯПИ, 1976, с.80-84.

16.Лейбзон Л.Н. Мандель Р.Б. - Лакофарбові матеріали і їхнє застосування, 1978, №1, с.39-41.

17.Лейбзон Л.Н., Соболєв Ю.Б. - Там же, 1976, №6, с.31-43.

18.ДСТ 12.0.003-74. ССБТ. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація. - Введ. 01.01.76

19.ДСТ 12.1.005-88. ССБТ. Повітря робочої зони. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги. - Введ. 01.01.89.

20.Снип 2.04.05-86. Норми проектування. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. - М.: Стройиздат, 1985. - 418 с.

21.Снип П-4-79. Природне і штучне висвітлення. Норми проектування. - М.: Стройиздат, 1980. - 110 с.

22.Макаров Г.В. і ін. Охорона праці в хімічній промисловості. - М.: Хімія, 1980. - 568 с.

23.ДСТ 17.2.3.02-78. Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення припустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами. - Введ.01.01.80.

24.ДСТ 17.1.3.03-77. Правила вибору й оцінки якості джерел централізованого господарсько-питного водопостачання. - Введ.01.07.78.

25.ДСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки. - Введ. 01.01.84.

26.Правила устойства електроустановок / Міненерго СРСР. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 648 с.

27.ДСТ 14254-80. Вироби електротехнічні. Оболонки. Ступеня захисту. Позначення. Методи іспиту(СТ СЭВ 778-77). - Введ. 01.01.81

28.Снип 2.06.02-85. Виробничі будинки промислових підприємств. Норми проектування. - М.: Стройиздат, 1982. - 16 с.

29.Снип 2.01.02-85. Протипожежні норми проектування будинків і споруджень. Норми проектування. - М.: Стройиздат, 1981. - 16 с.

30.Щербина Я.Я. Основи протипожежної техніки. - Київ: Выща шк., 1977. - 213 с.

31.ДСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасноть. Терміни і визначення. Введ. 01.01.78.

32.ДСТ 12.1.011-78. ССБТ. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація. Введ. 01.01.79.

33.ДСТ 12.2.020-76. Електроустаткування взрывозащищенное. Терміни і визначення. Класифікація. Маркірування. - Введ. 28.09.76.

34.Правила виготовлення взрывозащищенного і рудничного електроустаткування. ОАА. 684.053-67.

35.Методичні вказівки для виконання курсової роботи:"Бізнес-план проектування цехів по виробництву високомолекулярних продуктів і їхніх похідних" під ред. Матросів, Бишеф.

36.Закон України "Про підприємство".

37.Закон України "Про оплату праці".

38.Закон України "Про налогооблажении прибуток підприємств".

39."Економіка хімічної промисловості" під ред. В.Л. Клименко. Ленінград, "Хімія", 1990р. - 280 стор.

40."Основи підприємництва і зовнішньоекономічної діяльності" під ред. В.А. Мищенко. Київ, 1993 р.

41.Темникова З.В., Байрачный Б.И., ХГПУ, 1996 р. Методичечские вказівки з розрахунку курсового і дипломного проектів:"Розробка бізнес-плану підприємство з виробництва хімічних джерел струму".

42.Пелихов Е.В. Економіка виробничо-підприємницької діяльності. Навчальний посібник. Харків, 1994 р.

43."Положення про порядок визначення амортизації і віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва(звертання)". Постанова КМУ від 06.09.96.

44.Методичні вказівки по дипломному проектуванню "Визначення конкурентноздатності продукції" для студентів спеціальності 7.91.606 "Технологія полімерних матеріалів і покрить".