Розробка технологічного процесу одержання емалі ПФ-2134 білої, страница 26

Наименова-ние професії

Списочн.

число рабо-чих

Тариф. розряд

Тарифнаястав-ка грн/рік

Фонд години 1 рабо-чего,

ч/рік

Фонд заробітної плати по тарифі

Доплати і надбавки, грн.

Фонд основний заработ-ной плати, грн.

Додаткова оплата праці, грн.

Річний фонд оплати праці, грн.

Основні робітники:

8.   Оператор дисольвера

9.   Оп. бис. млина

10. Оператор змішувача

11. Оператор мерников

12. Оператор фильров

13. Оператор насосів

14. Оператор фасувальної лінії

2

4

4

2

2

4

2

У

У1

Ш

Ш

У

У1

1,5

1,6

0,9

0,9

1,5

1,2

1,6

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

5304

11315,2

6364,8

3182,4

5304

8486,4

5657,6

1060,8

2263

1273

636,5

1060,8

1697,3

1131,5

6364,8

13578,2

7637,8

3818,9

6364,8

10183,7

6789,1

2539,5

5431,3

3055,1

1527,6

2539,5

4073,2

2715,6

8904,3

19009,5

10692,9

5346,5

8904,3

14256,9

9504,7

 

РАЗОМ

20

45614,4

9122,9

54737,3

21894,9

76632,2

 

Допоміжні робітники:

1.   Наладчик

2.   Електрик

3.   Ремонтник

4.   Механік

1

2

2

1

У

У

Ш

1,3

1,3

1,1

0,8

1768

1768

1768

1768

2298,4

4596,8

3889,6

1414,4

459,7

919,4

777,9

282,9

2758,1

5516,2

4667,5

1697,3

1103,2

2206,5

1867

678,9

3861,3

7722,7

6543,5

2376,2

 

РАЗОМ

6

12199,2

2439,9

14638,9

5855,6

20494,5

 

УСЬОГО

26

57813,6

11562,8

69376,2

27750,5

97126,7

 

Таблиця 24 - Розрахунок ГФОТ керівників і фахівців

Категорія працюючих

У, чіл.

Месячн.

оклад, грн/мес.

Основний

фонд зар. плати, грн

Доповнить. оплата праці, 30%, грн.

ГФОТ, грн.

1. Начальник цеху працюючихЗам. по виробництву

Нормувальник

Начальник зміни

Технолог

Технік

Економіст

Інженер-механік

Бухгалтер

Диспетчер

2. Млад. обслуж. персонал:

комірник зі складу хім.реактивів комірник підсобний робітник прибиральник

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

400

340

180

200

210

180

220

200

180

140

80

80

90

80

4800

4080

2160

4800

5040

2160

2640

2400

2160

3360

1920

1920

2160

960

1440

1224

648

1440

1512

648

792

720

648

1008

576

576

648

216

6240

5304

2808

6240

6552

2808

3432

3120

2808

4368

2496

2496

2808

1176

И т о г про

21

40560

12096

52656


Розрахунок витрат на зміст і експлуатацію устаткування

Таблиця 25 - Кошторис витрат

Найменування витрат

Величина витрат,грн

1. Матеріальні витрати

1.1. Витрати на проведення потокового ремонту устаткування

147583,8

1.2. Витрати на технічне обслуговування

29516,76

2. Витрати на оплату праці

2.1. Основна заробітна плата допоміжних робітників

14638,9

2.2. Відрахування на державне соціальне страхування

819,78

2.3. Відрахування на державне пенсійне страхування

6558,24

2.4. Відрахування у фонд страхування по безробіттю

307,4

3. Амортизація устаткування

221375,58

4. Інші витрати

4.1. Інші невраховані витрати

21040,029

Разом

441840,6