Розробка технологічного процесу одержання емалі ПФ-2134 білої, страница 24

Для нормованих робіт, чисельність робітників визначається виходячи з прийнятих норм чи обслуговування числа робочих місць на стадіях технологічного чи процесу по формулі:

Rя = А х n / Ноб , де Rя - добова потреба в основних робітників, чіл/сут;

А - число апаратів, що обслуговуються, шт.;

Ноб - норма обслуговування, що показує, скільки апаратів може обслуговувати одна людина, ап / чіл;

n - число змін.

Таблиця 18 - Чисельність робітників

Явочне число

Облікове число

1.   Оператор дисольвера - 2

2.   Оператор бісерного млина - 3

3.   Оператор змішувача - 3

4.   Оператор мерников - 2

5.   Оператор фільтрів - 2

6.   Оператор насосів - 3

7.   Оператор фасувальної лінії - 2

1.  Оператор дисольвера - 2

2.  Оператор бісерного млина - 4

3.  Оператор змішувача - 4

4.  Оператор мерников - 2

5.  Оператор фільтрів - 2

6.  Оператор насосів - 4

7.  Оператор фасувальної лінії - 2

РАЗОМ - 17

РАЗОМ - 20

Облікове число дорівнює: Ряв х Кпер

Кпер = Fном / Fэр = 256 / 221 = 1,16

Чсп = 17 х 1,16 = 20


 Визначення витрати і вартості енергоресурсів

На основі теплового балансу в дипломному проекті встановлена норма витрати енергоресурсу на 1 т продукту. Потреба в енергоресурсах можна визначити по формулі:

Рэі = Н эі х У, де Н эі - норма витрати і-го виду енергоресурсу, ед/т;

В - обсяг виробництва продукту, т/рік.

Витрата води складе:

Рв = 1,885 х 0,33 х 20 000 = 12 441(грн)

Розрахунок потреби в електроенергії можливо здійснити за формою таблиці.

Таблиця 19 - Установлена потужність устаткування

Найменування устаткування

Установлена потужність, квт

В устаткування

Сумарна потужність, квт

Коэф.завантаження

Коэф.

однобрешемо.

Коэф.

попиту

Фонд часу роботи устаткування, година/рік

1. Бісерний млин

2. Дисольвер

3. Промежуточ-ная ємність

4. Змішає.посада. "на тип"

5. Насоси

6. Фільтри

7. Фасувальна лінія

5,23

20

5

15

10

10

5

5

4

3

2

6

3

1

26,15

80

15

30

60

30

5

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

Разом

70,23

246,15

Споживана потужність:

Рээ = 246,15 х 4096 х 0,75 х 0,8 х 1,06 = 641234,53(квт)

Вартість енергоресурсів:

Цээ = 641234,53 х 0,13 = 83360,49(грн)

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Сума амортизаційних відрахувань относимых на собівартість продукції, що випускається, щорічно, складається з амортизації основного технологічного устаткування, амортизації будинків, споруджень, амортизації іншого устаткування.

Вартість основного технологічного устаткування, по якому нараховується амортизація, розраховується за формою таблиці.

Таблиця 20 - Первісна вартість устаткування

Найменування устаткування

Кількість

Ціна, тис.грн.      Вартість, тыс.грн.

одиниць

Бісерний млин

5

80

400

Дисольвер

4

25

100

Проміжна ємність

3

20

60

Змішає. постановки "на тип"

2

30

60

Насоси

6

1

6

Фільтри

3

0,5

1,5

Мерники

3

0,5

1,5

Фасувальна лінія

1

60

60

Разом:

689

Невраховане устаткування

137,8

Транспортування

41,34

Монтаж

173,628

Трубопроводу

173,628

Стосів і їхній монтаж

173,628

Спец.роботи

86,814

Усього

1475,838