Розробка технологічного процесу одержання емалі ПФ-2134 білої, страница 20

Регулювання температури. ТСМ-0879-01 - термопреобразователь опору з мідним чуттєвим эл-ом, межі виміру -50 - +2000С. Ш-79 - вимірювальний перетворювач - лінійне перетворення вхідних сигналів у вихідні, ЭПП-68. ПВ-10-1Е - самописний що показує і реєструє прилад. ПРЗ - 21 - пропорційно-інтегральний регулятор і поршневий виконавчий механізм ПСП-Т1.

Регулювання витрати. Діафрагма типу ДК-6, дифманометр типу ДС-ПЗ сильний, де перетвориться величина перепаду тиску в уніфікований пневмосигнал 0,02-0,1 Мпа. Сигнал з дифманометра сприймається вторинним самописним і приладом типу, що реєструє, ПВ-10-1Е. Одночасно сигнал з дифманометра подається на регулятор системи "старт" із пропорційно-інтегральним законом регулювання. На регуляторі порівнюється поточне значення регульованого параметра з його даним значенням.

Контроль якості із сигналізацією. Як датчик використовується пневматичний поплавковий аналізатор щільності рідини ПАЖ-301М. Значення щільності перетвориться в уніфікований пневматичний сигнал у первинному перетворювачі типу ИПП-301 і сприймається вторинним що показує і самописним приладом із сигнальними лампочками типу ПВ-4-2Е. Верхня межа робочого діапазону 5 ма.

Регулювання якості. Як датчик використовується радіоізотопний регулятор типу ПР-1025 М, межі виміру 500-3500кг/м3. Вибропреобразователь якості, блок реєстраційний, виконаний на базі приладу КСМ-3П. Вимір щільності за допомогою радіоактивного випромінювання засновано на залежності ступеня ослаблення потоку випромінювання від щільності контрольованого середовища, як джерело випромінювання використовується радіоактивний Сs-137, промені якого проходять через контрольоване середовище і реєструються, і у випадку відхилення виробляється сигнал регулюючого впливу, що подається на виконавчий механізм  із регулювальним органом типу 2Б и 30нж, установлений на лінії подачі вихідної суміші в апарат.

Контроль рівня із сигналізацією. Дистанційний покажчик рівня типу ДКУ-СКА призначений для безупинного показання, реєстрації і регулювання рідини в судинах під тиском до 320 кчас/м2, складається з рівнеміра буйкового типу, электровзрывозащищенного датчика типу ДЭВП-СКА і вторинного электродифференциально-трансформаторного приладу КПД-1. Диапазонразности уд.ваг середовища 0,6-0,9 г/см3. Регулюючий, що сигналізує прилад типу П-1731.

Контроль тиску. Датчиком тиску Є монометр типу МТП, верхня межа виміру 0,4 і 3 Мпа, показання з монометра передаються на вимірювальний перетворювач розрядження типу "Сапфір +22 ДВ" модель 2230.


 11 Охорона праці і комплекс заходів щодо охорони повітряного і водяного басейнів і раціональному природоиспользованию

Загальні питання охорони праці.

На сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу подальше підвищення безпеки праці в хімічній промисловості неможливо без методичних принципів і теоретичних основ рішення загальних питань охорони праці і техніки безпеки.

Закон України про охорону праці виділяє основні положення про реалізації конституційного права громадян, їхнього життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і чи організації уповноваженим органом(потім - власник) і працівником з питань безпеки, гігієни праці і робітничого середовища і встановлює єдиний порядок організації праці в Україні.

Стаття 4. Основні принципи державної політики

 у галузі охорони праці.

Державна політика в галузі охорони праці ґрунтується на принципах:

-  пріоритету життя і здоров'я працівників відповідно до результатів робочої діяльності підприємства, нової відповідальності власника за організацію безпечних і не шкідливих умов  праці;

-  комплексного рішення задач охорони праці на основі національних програм з цих питань і з урахуванням інших напрямків економічної і соціальної політики, досягнень у галузі науки і техніки й охорони навколишнього середовища;

-  соціального захисту працівників, повного відшкодування збитків обличчям, що утратили від нещасливих випадків на виробництві і професійних хворобах;