Розробка технологічного процесу одержання емалі ПФ-2134 білої, страница 18

Розраховуємо втрати сировини по компонентах у розрахунку на одне завантаження змішувача постановки "на тип". Для цього знаходимо втрати лаку, "худої пасти", сикативу, флотореагента на стадіях постановки "на тип", фільтрації і фасовки:

Утрати лаку: 7325 - 4689

75      - Х            Х = 48,01 кг

Утрати "худої пасти".          Х = 23,34 кг

Утрати сикативу.                  Х = 0,67 кг

Утрати флотореагента.          Х = 2,98 кг

РАЗОМ                  75 кг

Підсумовуємо отримані втрати з утратами при завантаженні сировини і напівфабрикатів у змішувач і знаходимо загальні втрати:

Лак ПФ-053            15 + 48,01 = 63,01 кг

"Худа паста"          7 + 23,34 = 30,34 кг

Сикатив                 0,5 + 0,67 = 1,17 кг

Флотореагент         2,5 + 2,98 = 5,48 кг

РАЗОМ                           100 кг

Знаходимо завантаження компонентів у змішувач постановки "на тип" у перерахуванні на вихідну сировину, утрати, вихід.

Завантаження лаку ПФ-053 буде складатися із суми лаку в змішувачі і лаку в "худій пасті".

Лак у "худій пасті" знаходимо по пропорції:

1000 кг.п. - 178 кг лаку

2286         -    Х                          Х = 407 кг лаку ПФ-053

Тоді завантаження лаку складе: 4704 + 407 = 5111 кг

Завантаження диоксида титана складуть:

1000 кг пасти - 373

2286                - Х                  Х = 852,7 кг

Завантаження бариту складе:

1000 - 235

2286 - Х                                  Х = 537,2 кг

Завантаження литопона складе:

1000 - 125

2286 - Х                                  Х = 285,7 кг

Завантаження уайт-спирита складе:

1000 - 101

2286 - Х                                  Х = 230,9 кг

На підставі приведених розрахунків складаємо таблицю.


Таблиця 9 - Зведена таблиця матеріального балансу виробництва емалі в перерахуванні на вихідну сировину(на завантаження змішувача і на 1 тонну емалі).

Компоненти

На завантаження змішувача, кг

На одну тонну емалі, кг

Загруж

Утрати

Вихід

Загруж

Утрати

Вихід

Лак ПФ-053(55%-ный)

Диоксид титана

Барит

Литопон

Уайт-спирит

Сикатив

Флотореагент

РАЗОМ

5111

852,7

537,2

285,7

230,9

66

294

7377,5

123

20,5

12,9

6,8

5,6

1,6

7,1

177,5

4988

832,2

524,3

278,9

225,3

64,4

286,9

7200

709,9

118,4

74,6

39,7

32,1

9,2

40,8

1024,7

17,1

2,9

1,8

0,9

0,8

0,2

1

24,7

692,8

115,5

72,8

38,8

31,3

9

39,8

1000,0

.Розрахунок утрат сировини.

Утрати знаходимо по пропорції:

Лак ПФ-053          7377 - 5111       

177,5 - Х                     Х = 123 кг

Далі аналогічно по компонентах:

Диоксид титана              20,5 кг                        Уайт-спирит        5,6 кг

Барит                              12,9 кг                         Сикатив             1,6 кг

Литопон                           6,8 кг                         Флотореагент      7,1 кг

РАЗОМ 177,53 кг

Вихід знаходимо шляхом вирахування від завантаженого втрат.

Перераховуємо завантаження, втрати і вихід на одну тонну емалі:

Лак ПФ-053:             7200 - 5111

1000 - Х                   Х = 709,9 кг

Далі аналогічно по компонентах:

Диоксид титана              118,4 кг                        Уайт-спирит        32,1 кг

Барит                                74,6 кг                         Сикатив              9,2 кг

Литопон                           39,7 кг                         Флотореагент      40,8 кг

Утрати знаходимо по пропорції:

Лак ПФ-053          1024,7 - 709,9       

24,7      - Х                     Х = 17,1 кг

Далі аналогічно по компонентах:

Диоксид титана              2,9 кг                        Уайт-спирит        0,8 кг

Барит                              1,8 кг                         Сикатив             2,6 кг

Литопон                          0,9 кг                        Флотореагент      1 кг

РАЗОМ 24,7 кг

Вихід знаходимо шляхом вирахування від завантаженого втрат.