Розробка технологічного процесу одержання емалі ПФ-2134 білої, страница 27


Розрахунок загальвиробничих витрат

Таблиця 26 - Кошторис загальвиробничих витрат(грн.)

Найменування витрат

Величина витрат, грн

1. Матеріальні витрати

1.1. Витрати на проведення поточного ремонту цехових будинків і споруджень

110687,85

1.2. Витрати, зв'язані зі змістом і обслуговуванням

177100,56

1.3. Витрати, зв'язані з забезпеченням технічної безпеки й охорони праці

13875,2

1.4. Витрати на винахідництво і раціоналізацію

5496,8

1.5. Невраховані матеріальні витрати

6477,3

2. Витрати на оплату праці

2.1. Основна заробітна плата керівників, службовців, МОП

40560

2.2. Відрахування на державне соціальне страхування

2106,2

2.3. Відрахування на державне пенсійне страхування

16849,92

2.4. Відрахування у фонд страхування по безробіттю

789,84

3. Амортизація цехових будинків і споруджень

110687,85

4. Інші витрати

4.1. Інші невраховані витрати

24231,573

Разом

508863,03


 Собівартість продукції

Таблиця 27 - Калькуляція собівартості продукту(грн.).

Стаття ресурсів

Величина на одиницю

Величина на річний випуск

1. Матеріальні витрати

1.1. Сировина і матеріали

3521,5

70430,2

1.2. Допоміжні матеріали

176,1

3521,5

2. Енерговитрати

2.1. Електроенергія

4,17

83,36

2.2. Вода

0,62

12,44

3. Оплата праці

3.1. Основна заробітна плата основних виробничих робітників

2,74

54,74

3.2. Відрахування на державне соціальне страхування

0,15

3,07

3.3. Відрахування на державне пенсійне страхування

1,23

24,52

3.4. Відрахування у фонд страхування по безробіттю

0,06

1,15

Разом перемінний^-умовно-перемінні витрати

3706,55

74130,98

4. Витрати по змісту й експлуатації устаткування

22,09

441,84

5. Загальвиробничі витрати

25,44

508,86

6. Загальногосподарські витрати

28,25

564,99

7. Інші витрати

7.1. Комунальний податок

0,05

0,96

Разом виробнича собівартість

3782,38

75647,63

8. Внепроизводственные витрати

189,13

3782,65

Разом повна собівартість

3971,51

79430,28

9. Ціна виробництва без позабюджетних фондів

4964

99288

10. Позабюджетні фонди

75,6

1512

11. Ціна виробництва

5040

100800

12. Відпускна ціна

6048

120960


Комунальний податок розраховується по наступній формулі:

0,1 х НМ х Z х 12 = 0,1 х 17 х 47 х 12 = 958,8(грн)

НМ - неоподатковуваний мінімум доходу, Z - середньодобова чисельність усіх трудящих.

Ціна виробництва без позабюджетних фондів установлюється виходячи з запланованого рівня рентабельності продукту(Rпр) і дорівнює:

Цф = Сполн(1 + R / 100), де

Сполн - повна собівартість продукту.

Цф =3971,51 х (1 + 1,25) = 4964(грн)

Відрахування в позабюджетні фонди(інноваційний, охорони праці й ін.) складають 1,5% від вартості реалізованої продукції. Звідси, величина відрахувань у позабюджетні фонди, що приходяться на одиницю продукції:

НБФ = Цф /0,985 - Цф = 4964 / 0,985 - 4964 = 75,6


 Показники ефективності

Рентабельність виробництва: