Розробка технологічного процесу одержання емалі ПФ-2134 білої, страница 19

Таблиця 10 - Норми витрати сировини і матеріалів при виробництві емалі ПФ-2134 за даними виробництва і проекту

Компоненти

На 1 т по проекті, кг

На 1 т емалі на заводі, кг

Завантажено

Утрати

Вихід

Завантажено

Утрати

Вихід

Лак ПФ-053

709,9

17,1

692,8

449,35

15,8

433,55

Диоксид титана

118,4

2,9

115,5

250,8

10,6

240,2

Литопон

39,7

0,9

38,8

83,6

11,6

79

Барит

74,6

1,8

72,8

157,8

5,6

152,2

Флотореагент

40,8

1

39,8

9,4

0,4

9

Уайт-спирит

32,1

0,8

31,3

52,25

4,1

48,15

Сикатив

9,2

0,2

39,8

41,8

3,9

37,9

УСЬОГО

1024,7

24,7

1000

1045

45

1000


Таблиця 11 - Зведена таблиця потреби сировини на рік, місяць, добу

Найменування

Потреба, т

компонентів

На рік

На місяць

На добу

Лак ПФ-053

Диоксид титана

Барит

Литопон

Уайт-спирит

Сикатив

Флотореагент

14198

2368

1492

794

642

184

816

1183

197

127

66

54

15

68

56,3

9,4

5,9

3,2

2,6

0,7

3,3

РАЗОМ

20494

1710

81,1


 8 Опис і розрахунок необхідної кількості устаткування і транспортних пристроїв

Для розрахунку апаратів визначимо вагарні потоки речовин, що переробляються, необхідні для технологічного процесу. Робочий обсяг апарата завжди менше повного обсягу. Число операцій у добу для даної стадії виробництва l = Vс / Vр, де Vс - добовий обсяг продуктів, що переробляються;

Vр - робочий обсяг апарата.

Число операцій, проведених в одному апараті в добу b = 16 / t, тоді необхідне число апаратів n = l / b = Vс t / 16 Vр, з обліком 15% - ного резерву n =

= 1,15 Vс t / 16 Vр

Добовий обсяг продуктів, що переробляються, Vс = (1 / (1 + (2 / (2 …Jn / gn, де( - вага компонентів, що завантажуються

( - щільність тих же компонентів.

Колличество дисольверов :

N = 1,15 х 66,8 х 1,5/16 х 1,76 = 4(апарати)

Колличество змішувачів постановки "на тип":

N = 1,15 х 70,7 х 2/16 х 6,4 = 2(апарати)

Час роботи устаткування в рік: 254 дня х 2 зміни х 8 годин = 4064 години в рік.

Колличество бісерних млинів:

N = 20 000 х 0,31/1 т/ч х 4064 х 0,31 = 5(апаратів)

 


 10 Автоматизація виробничих процесів

В даний час лакофарбовою промисловістю приділяється велика увага комплексної механізації й автоматизації. Це порозумівається складністю і високою швидкістю протікання технологічних процесів, а також їхньою чутливістю до порушення режиму, шкідливістю умов роботи, взрыво- і пожежонебезпекою речовин, що переробляються, і т.д.

Завдяки автоматизації, людина звільняється від особистої участі у виробництві, а функції керування технологічними процесами передаються автоматичним пристроям.

Автоматизація приводить до поліпшення основних показників ефективності виробництва: збільшенню кількості і зниженню собівартості продукції, що випускається, підвищенню продуктивності праці. Впровадження автоматичних пристроїв забезпечує висока якість продукції, скорочення шлюбу і відходів, зменшення чисельності основних робітників, зниження капітальних витрат, подовження термінів міжремонтного пробігу устаткування.

Розглянемо опис функціональних схем.

Контроль температури. Термометр бесшкальный монометрический типу ТДГ із дистанційною передачею. Постачений вторинним що показує і самописним приладом типу ПВ-4-2Е. Термометр призначений для перетворення температури в пневмо- чи электро- сигнал. Робочий діапазон вихідного электримческого сигналу 0-20 ма.