Розробка технологічного процесу одержання емалі ПФ-2134 білої, страница 23


Таблиця 14 - Ефективність звукоізоляції корпичной стіни тамбура

Среднегеометрические частоти октавних смуг, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Рівні звукового тиску lр на шумонебезпечному робочому місці, дБ

80

90

92

98

90

88

85

78

Припустимі за ДСТ 12.1.003.-83 рівні lу, дБ

95

87

82

78

75

73

71

69

Потребная величина звукоізоляції lр - lу, дБ

-15

3

10

10

15

15

14

9

Ізолююча здатність стіни, дБ

47

47

47

50

60

57,5

60

60

Перевищення рівня звукового тиску над припустимим, дБ

-

-

-

-

-

-

-

-


 12 Економічні розрахунки

РЕЗЮМЕ

У короткій формі викладені докази необхідності і доцільності проектованого виробництва емалі ПФ-2134 білої на підставі розрахунків, приведених у наступних розділах записки.

Таблиця 15 - Техніко-економічні показники виробництва емалі ПФ-2134 білої

Найменування показника

Величина

Проектований обсяг виробництва,т

20 000

Виторг від реалізації, тис.грн.

120 960

Поточні витрати, тис.грн./т

3,97

Ціна, тис. грн./т.

5,04

Вартість основних виробничих фондів, тис.грн.

3689,6

Фондовіддача, грн/грн

8,4

Рентабельність продукту,%

25

Рентабельність виробництва, %

89

Річний економічний ефект, тис.грн

1669,89

Строк окупності продукту, років

0,6


 Розрахунок потреби і вартості сировини і матеріалів

Таблиця 16 - Потреба в сировині і матеріалах

Найменування компонента

Норма витрати, кг/т

Обсяг виробництва, т

Потреба, т

1. Лак ПФ-053

709,9

20000

14198

2. Диоксид титана

118,4

20000

2368

3. Барит

74,6

20000

1492

4. Литопон

39,7

20000

794

5. Уайт-спирит

32,1

20000

642

6. Сикатив

9,2

20000

184

7. Флотореагент

40,8

20000

816

Разом

1024,7

20494

На підставі розрахованої потреби в матеріальних ресурсах визначається їхня вартість, що надалі використовується для перебування суми нормованих оборотних коштів і розрахунку собівартості продукції.

Норми витрати сировини і матеріалу приводяться на підставі матеріального балансу, що міститься в розділі 7.

Таблиця 17 - Вартість сировини і матеріалів

Найменування компонента

Ціна, грн/кг

Потреба, т

Вартість, тис.грн

 

на 1т продукту

на годов. програму

на 1 т

рік. пот-ребности

1. Лак ПФ-053

3,78

709,9

14198

2,68

53668,4

2. Диоксид титана

3,36

118,4

2368

0,4

7956,5

3. Барит

0,42

74,6

1492

0,03

626,6

4. Литопон

2,1

39,7

794

0,08

1667,4

5. Уайт-спирит

0,63

32,1

642

0,02

404,5

6. Сикатив

5,25

9,2

184

0,05

966

7. Флотореагент

6,3

40,8

816

0,26

5140,8

Разом

1024,7

20494

3,52

70430,2


 Організаційний план