Розробка технологічного процесу одержання емалі ПФ-2134 білої, страница 25

Розрахунок капітальних витрат

Jздан. = 1,5 х Jоборуд. = 1,5 х 1475,8 = 221,4 тис.грн

Розрахунок амортизації для кожної з цих груп здійснюється по формулі: А = Nаl / 100 х ОФl, де

l - група основних фондів, що відрізняються нормою амортизації;

l - норма амортизації по групі l, %;

ОФl - вартість основних фондів.

Норма амортизації технологічного устаткування(основного) - 15%; будинків і споруджень - 5%.

Розрахунок амортизації для основного технологічного устаткування

А = 15/100 х 1475,8 = 221,4 тис.грн

Розрахунок амортизації для будинків і споруджень.

А = 5/100 х 2213,8 = 110,7 тис.грн


 Розрахунок потреби в оборотних коштах

Норматив оборотних коштів по сировині і матеріалу(Нс) визначається:

Нс = Дс х nз , де Дс - середньодобова потреба в сировині і матеріалах, що визначається як потреба 1У кварталу, ділена на 90. Потреба 1У кварталу складає приблизно 80% від річної потреби, тис.грн.;

nз - норматив запасу в днях, що встановлюється в залежності від умов функціонування підприємств.

Д1У кв = 70430 х 1,2 х 0,3 =  25354,8 (тис.грн)

Дс = 56344 / 90 = 281,72 (тис.грн)

Нс = 281,72 х 20 = 5634,4 (тис.грн)

Норматив залишку готової продукції на складі розраховується виходячи із середньодобової вартості товарної продукції і нормативу запасу в днях, що забезпечує сортування, установку, відправлення готової продукції й оформлення документації. Орієнтовно цей норматив складає 5 днів. Добова вартість товарної продукції:

Ссут = Ц пр-ва х Вып.у рік / 360 = 335,99 (тис.грн)

Ност = Ссут х 7 = 2351,9 (тис.грн)

Таблиця 21 - Величина оборотних коштів

Елементи власних оборотних коштів

Середня витрата за день, грн

Нормативи запасів, днів

Нормативи оборотних коштів

1. Сировина і матеріали

281,72

20

5634,4

2. Готові вироби

335,99

7

2351,93

3. Незавершене виробництво

268,79

1

268,79

4. Витрати майбутнього періоду

130

5. Малоцінний інвентар, тара і т.д.

754,59

Усього

9139,71


 Розрахунок витрат на оплату праці.

Річний фонд оплати праці(ГФОТ) складається: з фонду основної заробітної плати і фонду додаткової оплати праці.

Розрахунок ГФОТ основних і допоміжних  робітників:

Ф тар j = Чсп j + t j Ф j

Ф осн j тар j + Д j = Ф тар j(1 + 0,12...0...…0,25)

ГФОТ j = Ф осн j + Ф доп j = Ф осн j(1 + 0,35...0...…0,4), де Ф тар j,  Ф осн j, Ф доп j, ГФОТ - відповідно тарифний і основний фонди заробітної плати, додатковий і річний фонд оплати праці робітників j -й професії, тис.грн;

Чсп j - обліковий склад робітників j -й професії, чіл.;

t j - годинна тарифна ставка робітників j -й професії, грн/час(установлюється на рівні діючих підприємств);

Ф j- ефективний річний фонд години одного робітника j -й професії, час/рік.

Таблиця 22 - Баланс робочого години робітника.

Витрати години

Тривалість зміни

Календарний година

365

Неробочий година:

·  вихідні

·  свята

98

11

Номінальний фонд робочого години

256

Невиходи:

·  відпустка

·  хвороби

·  декретна відпустка

·  виконання гос. обов'язків

24

7

2

2

Година роботи одного середньостатистичного робітника

221 х 8 = 1768


 Розрахунок ГФОТ основних і допоміжних робітників.

Основою розрахунку ГФОТ даної категорії працюючих є штатні оклади, що встановлюються на рівні діючих чи підприємств єдиної тарифної сітки.

Для керівників і фахівців оклади можливо установити відповідно до вказівки діапазонів розрядів тарифної сітки.

Таблиця 23 - Розрахунок ГФОТ основних  і допоміжних робітників