Проект капітального ремонту на дільниці з повторним використанням рейко-шпальної решітки (довжина ділянки - 12 км)

Страницы работы

Содержание работы

Зміст

Вступ

1.Проект подовжнього профілю ділянки ремонту. Опис ділянки колії, КМС, проект розкладання рейкових плітей на дільниці

1.1 Подовжній профіль

1.2 План лінії

1.3 Земляна полотнина

1.4 Переїзди

1.5 Пасажирські платформи

1.6 Штучні спорудження

1.7 Контактна мережа

1.8. Безстикова колія

1.8.1 Розкладка рейкових плітей безстикової колії

1.9. Опис КМС

2.Техніко-економічне обґрунтування вибору конструкції колії

2.1.Вибір та побудова схем ремонтного циклу для варіантів, які порівнюються

2.2. Експлуатаційні витрати

2.3. Витрати по поточному утриманню колії

2.4. Річні витрати, які пов’язані з випливом типу рейок на питомий опір руху поїздів

2.5. Витрати на матеріали при поточному утримані колії

2.6. Інші витрати

2.7. Порівняння варіантів

3. Перевірка можливості підвищення швидкостей руху поїздів по прочностним характеристикам верхньої будови колії

3.1. Умови роботи колії під поїздами й сили, що діють на колію

3.2. Основні з розрахунку шляхи на міцність і ціль розрахунку

3.3. Методика розрахунку напруг в елементах верхньої будови колії

3.4. Розрахунок інтервалів температур закріплення рейкових плітей

4. Технологія робіт з модернізації дільниці колії

4.1. Розрахунок параметрів «вікна»

4.2. Організація робіт

4.3. Підготовчі роботи

4.4 Основні роботи

4.5. Роботи виконувані в «вікно»

4.6. Роботи виконувані після «вікна»

4.7. Опоряджувальна робота

4.8. Визначення необхідного числа робітників для робіт виконуваних після «вікна»

4.9. Визначення виробітки за час «вікна» і коефіцієнта повторного використання робітників

5. Визначення кошторисної вартості робіт ремонту верхньої будови колії з укладанням рейко-шпальної решітки з залізобетонними шпалами

6. Безпека при виконанні планово-попереджувальних робіт з використанням комплексу колійних машин

6.1 Аналіз потенційних небезпек на об’єкті

6.2 Заходи щодо створення безпечних умов праці

6.3 Порядок видачі та види попереджень

6.4 Порядок огородження місця робіт

6.5. Порядок пропуску поїздів по сусідній колії

6.6. Безпека при роботі та електрифікованій дільниці

6.7. Безпека при роботі з важкими колійними машинами

6.8. Безпека при роботі з електроінструментом

6.9. Розрахунок діаметра каната стропу, що використовується при строповки вантажів

7. Аналіз засобів

Використована література

Список графічного материалу

В С Т У П

Головною метою робітників колійного господарства є забезпечення безпечного і безперебійного прямування поїздів із установленими швидкостями.

Всі елементи залізничної колії (земляна полотнина, верхня будівля і іскусні споруди) повинні забезпечувати безпечне і плавне прямування поїздів із найбільшими швидкостями для даної ділянки. Їхня справність забезпечують дистанції колії, колійні машиністи станції, колійносварочні підприємства, дорожні і дистанційні майстерні.

Головною метою колійного господарства є виконання сукупності робіт, що забезпечують надійне функціонування шляху і його облаштованостей із найменшими витратами. Для здійснення цієї мети необхідно систематично контролювати стан колії, якісно виконувати колійні роботи по утриманню і ремонтам колії.

Найбільше складним із усіх видів ремонтів колії є модернізація колії. Для досягнення ефективного результату, при модернізації колії необхідно організувати чітку взаємодію всіх ділянок виробничого процесу, що може бути досягнуте при старанно розробленому организаціонно-технологічному проекті. Основними частинами модернізації колії є: визначення складу робіт, що підлягають виконанню їхніх об’ємів, витрат праці на їхнє виробництво, видів, типів і числа колійних машин, організація їхньої роботи. Розробка технологічного процесу з визначенням необхідної тривалості «вікна», для виконання основних робіт, чисельності робочих, кількості матеріалів, розподіли робіт із днів виконання і якісних показників розробленого технологічного процесу по досягнутому рівні механізації робіт, виробітку на годину «вікна».

Цей проект передбачає розробку організаційно-технологічних рішень для ефективного і якісного виробництва на базі упровадження високопродуктивних методів, засобів організації робіт і високопродуктивної техніки, досягнень трудових колективів, досвіду шляховиків мережі залізниць.

Дипломний проект виконується на реальній основі для одного з ділянок залізниці України.

1.Проект подовжнього профілю ділянки ремонту. Опис ділянки колії, КМС, проект розкладання рейкових плітей на дільниці

У даній дипломній роботі необхідно виконати проект капітального ремонту на дільниці з повторним використанням рейко-шпальної решітки.

Довжина ділянки, на якому буде виконаний капітальний ремонт 12 км.

Похожие материалы

Информация о работе