Проект капітального ремонту на дільниці з повторним використанням рейко-шпальної решітки (довжина ділянки - 12 км), страница 3

Інші платформи не переулаштовуються, тому що подовжній профіль у місцях розташування цих платформ запроектований без порушення вертикального і горизонтального габариту платформ щодо колії.

Вирізано забруднений щебінь віддаляється зі станції з навантаженням на платформи грейферним краном у спеціальні додаткові «вікна». Вартість робіт з перебудови платформ включена у вартість 1км ремонту колії.


1.6 Штучні спорудження

Наявні на ділянці ремонту залізобетонні і металеві мости і труби не переулаштовуються.

На залізобетонних мостах проектом передбачається повна заміна щебеневого шару баласту в коритах пролітних будівель.

На залізобетонних і металевих мостах контррельси, що має, передбачене їхнє зняття при заміні рейок і укладанню знову.


1.7 Контактна мережа

В усіх негабаритних місцях у робочому проекті передбачене зниження головки рейки з підрізуванням щебеневого баласту нижче підошви шпали. Піднімання колії на перегонах і станціях не порушують габаритів висоти підвіски контактного проводу згідно норм ПТЭ і погоджено зі службою електрифікації Південної залізниці. Витрати на регулювання контактного проводу враховані в калькуляції.

У зв’язку з негабаритною відстанню до опор контактної мережі в межах криволінійних ділянках колії до капітального ремонту і неможливості їх ліквідувати шляхом розрахункових рихтувань у кривих без істотної реконструкції ділянки, проектом передбачається перестановка наступних опор із заміною їх на нові.


1.8. Безстикова колія

1.8.1 Розкладка рейкових плітей безстикової колії

Укладання рейкових плітей безстикової колії на ділянці поводиться після капітального ремонту з укладанням інвентарних рейок типу Р65 довжиною 25м на роздільному скріпленні марки КБ, залізобетонні шпали з епюрой 1840шт/км.

Загальна довжина ділянки ремонту 12000м:

з них безстикової колії 7820м;

ланкової колії 4180м.

Розрахунком передбачається укладання температурно-напруженої безстикової колії без розрядки напруг по всій ділянці.

Усього на ділянці      пар рейкових плітей і     комплектів ізолюючих стиків.

На ремонтируємой ділянці розташовано 3 переїзда.

Розрахунком передбачається укладання рейкових плітей безстикової колії в кривих і прямих шляху без сезонної розрядки напруг з укороченням внутрішнього батога в кривих на величину, обумовлену з розрахунку.

Укладання безстикової колії повинні виробляється з дотриманням вимог ПТЭ, Інструкцією і технологічними процесами.


1.9. Опис КМС

КМС, що буде виконувати капітальний ремонт на дільниці має у своєму підпорядкуванні наступні лінійні підрозділи:

–  ланкоскладальну базу;

–  колійну колону.

Ланкоскладальна база включає:

–  одну комплексну бригаду по зборці колійної решітки в складі 30чоловік;

–  одну спеціалізовану бригаду по ремонту шпал у шпалоремонтних майстернях у складі 9 чоловік;

–  одну спеціалізовану бригаду по розбиранню рейко-шпальної решітки в складі 6 чоловік;

–  одну спеціалізовану бригаду по поточному утриманню в складі 5 чоловік;

–  лінія реновації старопридатної решітки на залізобетонних шпалах – 14 чоловік.

Колійна колона включає 3 спеціалізовані бригади по капітальному ремонту загальною чисельністю 46 чоловік. КМС оснащена наступними машинами і механізмами:

1.  Укладальний кран КК-25/9-18 – 2шт.

Вони служать для укладання в колію нових чи ланок розбирання старої колії. При укладанні чергова ланка захоплюється траверсою і крановим візком піднімається з платформи, виноситься вперед і опускається на баластову призму. Після стикування опущеної ланки з раніше покладеним, кран виїжджає на нього, а в цей час кранові візки повертаються для захоплення наступної ланки. При розбиранні старого шляху цикл виконується в зворотній послідовності.

2.  Моторні платформи – 3шт.

Вони використовуються для перевезення пакетів ланок у межах фронту робіт і для перетяжки ланок уздовж складу. Кількість платформ вхідних у комплект колієукладача, визначається довжиною що розбирається і ділянки шляху, що укладається, і кількістю ланок у кожнім пакеті.