Проект капітального ремонту на дільниці з повторним використанням рейко-шпальної решітки (довжина ділянки - 12 км), страница 4

3.  При навантаженні і вивантаженні дерев’яних і залізобетонних шпал, рейок, скріплень і ін. матеріалів використовують стріловий полноповоротний залізничний кран КДЭ – 251 вантажопідйомністю при стрілі 15м – 25т.

4.  Кран бічний навантажувальний ПКД.

5.  Козловий кран КДКК-10 – 5шт.

6.  Щебенеочисна машина.

БМС робить роботу при знятій колійній решітці. Машина обладнана: бічними крилами, що направляє щебінь на сітку для очищення, підрізним ножем, планувальником, розрівнює чистий щебінь і гідроапаратурою, що служить для регулювання заглиблення ложа і повороту ковзанок.

У КМС маються також інші будівельні і загально транспортні машини. Для перевезення монтерів шляху до місць роботи і назад широко використовують автомобільний транспорт: автобус і спеціально обладнаної для перевезення людей і інструментом автомашини.

Навантаження щебеню на руховий склад зі складів виробничих баз КМС чи з тимчасових складів баластових матеріалів, виробляється екскаваторами з ковшем 1-1.м3. Сумарна чисельність робітників 258 чоловік.  


2.Техніко-економічне обґрунтування вибору конструкції колії

Техніко-економічне обґрунтування ефективності впровадження нових конструкцій колії виконуватися з урахуванням вантажонапруженості, категорії колії та елементів верхньої будови колії.

Якщо елементи, які порівнюються або конструкції колії в цілому відповідають вимогам оволодінням вантажообігу, їх подальшу оцінку проводять по терміну окупає мості початкових капітальних вкладень. Безсумнівно виграє при порівняні варіанти більш економічний по першопочаткових капіталовкладенням. Але цей виграш на протязі 5-3 років може бути перекрит  послідуючими витратами на експлуатацію колії з неекономічним ( по першопочатковим витратам) варіантам. Оцьому оцінку пропонуємих до розгляду конструкцій ведуть з урахуванням витрат, як на укладку колії, так і на подальшу її експлуатацію і необхідні ремонти до послідуючого капітального ремонту.

Не менш важливе значення при оцінці розглядаємих елементів колії мають такі фактори, як термін служби елементів колії, їх собівартість (доля витрат, які приходяться на 1млн.ткм. роботи), Трудові та матеріальні витрати на укладання і утримання колії, витрати часу на укладку колії, які викликають затримки поїздів, витрати рухомого складу для виконання робіт по перевезенню елементів колії для ремонту і утримання.


2.1.Вибір та побудова схем ремонтного циклу для варіантів, які порівнюються

Техніко-економічна оцінка укладання верхньої будови колії виконуються для двох варіантів:

Варіант 1: рейки Р65отIгр, шпали дерев’яні, баласт щебеневий, конструкція колії – ланкова;

Варіант 2: Р65отIгр, шпали залізобетонні, баласт щебеневий, конструкція колії – безстикова.

Вантажонапруженість Го=24 млн.ткм/км.рік III категорія колії – для обох варіантів.

По 1 варіанту міжремонтний тоннаж між двома модернізаціями ТIкрк=500 млн.ткм/км.рік. Міжремонтна схема: Кр1 – КОр1 – Ср1 – КОр2 – Кр2, які виконуються через КОр1 - 125 млн.ткм/км.рік; Ср1 – 250 млн.ткм/км.рік; КОр2 – 375 млн.ткм/км.рік; Кр2 – 500 млн.ткм/км.рік. На якій рік експлуатації буде виконуватись кожен з ремонтів колії після першої модернізації розраховується по формулі:

                                                                                                     (2.1)

Ті – міжремонтний тоннаж кожного і-го ремонту, млн.ткм/км.рік;

Го – вантажонапруженість ділянки, яка поділяє ремонту, млн.ткм/км.рік.

По 2 варіанту міжремонтний тоннаж складає ТIIм=600 млн.ткм/км.рік. Міжремонтна схема: М – КОр1 – Ср1 – КОр2 – Ср2 – М, кожен з яких буде виконуватися через КОр1 - 125 млн.ткм/км.рік; Ср1 – 240 млн.ткм/км.рік; КОр2 – 360 млн.ткм/км.рік; Ср2 – 480 млн.ткм/км.рік; М – 600 млн.ткм/км.рік.

По року експлуатації:

Міжремонтні схеми мають такий вигляд:

а). ланкова колія (1 варіант)

Овал: Ср
 


                   М                   КОР                                                 КОР                     М