Проект капітального ремонту на дільниці з повторним використанням рейко-шпальної решітки (довжина ділянки - 12 км), страница 5

 


 


                          125мл нткм 6-й   рік

                                 км рік   

 


                                      250мл нткм   11- й рік

                                          км рік   

 

                                          375мл нткм    16-й рік

                                             км рік   

 


                                                            500мл нткм     21-й рік

                                                               км рік   

 


б) безстикова колія (2варіант)

Овал: Ср Овал: Ср
 


                   М                   КОР                                                 КОР                                          М  

 


 


                          120мл нткм  5-й   рік

                                 км рік   

 


                                      240мл нткм   10- й рік

                                          км рік   

 

                                          360мл нткм    15-й рік

                                             км рік   

 


                                                            480мл нткм     20-й рік

                                                               км рік   

 


                                                                            600мл нткм     25-й рік

                                                                               км рік   

 


Рисунок 2.1 – Міжремонтна схема проведення ремонтів колії

Вартість кожного з ремонтів, в залежності від типу верхньої будови колії, складає

    Таблиця 2.1. – Вартість ремонтів по варіантах

Ланкова колія (1варіант)

Безстикова колія (2варіант)

Км=540 тис. (грв.)

Км=620 тис. (грв.)

Ккор=56 тис. (грв.)

Ккор=42 тис. (грв.)

Кср=128 тис. (грв.)

Кср=92 тис. (грв.)


2.2. Експлуатаційні витрати

Річні експлуатаційні витрати, грн. рік, для кожного з варіантів розраховуються по формулі

                                  (2.2)

де   Сзп – витрати на утримання контингенту при поточному утриманню колії, в грв./рік;

Сw – витрати, пов’язані з основними опорами руху поїздів, в грв./рік;

См – витрати на матеріали при поточному утримані колії, в грв./рік;

Сін. – інші експлуатаційні витрати, в грв./рік.


2.3. Витрати по поточному утриманню колії

Ці витрати для кожного з розглядаємих варіантів і всіх градацій вантажонапруженості, при яких змінюється Нтаб. визначається за формулою

                                 (2.3)

де   12 – кількість місяців у році;

1,51 – коефіцієнт, якій враховує начислення в фонд заробітної плати;

Р – середньомісячна заробітна платня, приймається – 520грв.;

Нтаб – приймається в залежності від верхньої будови колії по варіантам – НIтаб=0.59 чол/км;

НIIтаб=0.50 чол/км;


2.4. Річні витрати, які пов’язані з випливом типу рейок на питомий опір руху поїздів

Складова опору руху поїздів, яка залежність від розсіювання енергії в конструкції ланкової колії, визначається по формулі

                                       (2.4.)

де   Р – тиск від колеса на рейку, в кг (приймаємо 10750);

U – модуль пружності колії, в кг/см2 (UI=400, UII=800);

К – коефіцієнт відносної жорстокості рейкового основанія і рейки в см (к=0,016)

r – параметр розсіювання енергії в конструкції колії (приймається rI=27, rII=16)

Механічна робота локомотива, ткм/млн..ткм.бр, при виконані ним перевізної роботи в 1 млн. ткм.бр. на одному км. колії, яка викликається опорами руху розраховується по формулі