Проект капітального ремонту на дільниці з повторним використанням рейко-шпальної решітки (довжина ділянки - 12 км), страница 23

Суміш заливають у отвір на ¾ цього глибини. Потім у отвір вставляють закладний болт, а для його фіксацій одягають ізолюючу втулку, нагвинчують гайку до упору, але не затягують. Повне затягнення гайки роблять через добу після затвердіння ремонтної суміші.

ВИКОРИСТОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1 Інструкція по устрою та утриманню колії залізниць України.; ЦП/0050: Затверджено наказом Укрзалізниці від 06.04.1998р № 82-Ц; К.: Транспорт України, 1999

2 Збірник типових технологічних процесів капітального та середнього ремонтів залізничної колії; ЦП-2-1198 від 22.11.2000: Затверджено Головним управлінням колійного господарства. Дніропетровськ, 2000

3 Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України/ Е.І. Даніленко, М.І. Карпов, М.Д. Костюк, П.І. Рибчак, В.П. Шраменко. К.: Транспорт України, 2002.-106 с.

4 Правила і технологія виконання робіт при поточному утриманню залізничної колії: Е.І. Даніленко, М.І. Карпов, В.Ф. Сушков, М.Д. Костюк, П.І. Рибачок-К.: Транспорт України, 2002-156 с.

5 Збірник типвих технологічних процесів модернізації та капітального ремонту залізничної колії: М.І. Уманов, Т.Л. Сиволап та ін.

6 Амелин С.Б. Соединение и пересечение рельсовых путей. М.: Транспорт, 1966

7 Амелин С.Б., Смирнов М.П., Яковлев В.Ф. Исследование взаимодействия пути и подвижного состава. Тр. ЛИИЖТ, 1962, вып.188

8 Бромерг Е.М. Устойчиовсть бессьыкового пути. М.: Транспорт, 1966

9 Вопросы пути и путевого хозяйства; выпуск 21. Труды ХИИТа. Транспорт, 1965

10 Желзнодорожные шпалы для рельсового пути / Под редакцией А,Ф, Золотарского. М.: Транспорт, 1980

11 Каменский В.Б., Горбов Л.Д. Справочник дорожного мастера и бригадира пути. М.: Транспорт, 1986

12 Кантор В.Б. Устройство, содержание и ремонт железнодорожного пути. М.: Транспорт, 1990

13 Клинов С.И. Железнодорожный путь на искусственных сооружениях. М.: Транспор, 1990

14 Клинов С.И. Расчеты верхнего строения пути на прочность и устойчивость: Учебное пособие. М.: МИИТ, 1984

15 Путевое хозяйство: Учебник/ Под редакцией Лехно И.Б. М.: Транспорт, 1990

16 Совершенствование конструкций эксплуатации бесстыкового пути: Сборник научных трудов/Под редакцией Барабошина В.Ф., Зверева Н.Б. М.: Транспорт, 1988

17 Терешин В.С. Охрана труда в путевом хозяйстве. М.: Транспорт, 1983

18 Фадеев С.И., Славиковский Н.А. Содержание и ремонт бесстыкового пути. М.: транспорт, 1974

19 Фришман М.А. Как работает путь под поездами. М.: Транспорт, 1975

20 Фришман М.А., Пономаренко Н.А. Конструкция железнодорожного пути и его содержание. М.: Транспорт, 1982

Перелік графічного матеріалу

Лист 1 Повздовжній профіль земляної полотнини

Лист 2 Розкладка рейкових плітей

Лист 3 Розрахунок вартості витрат матеріалів при поточному утриманні колії

Лист 4 Розрахунок напруг в елементах верхньої будови колії

Лист 5 Розрахунок інтервалів температур закріплення рейкових шпал

Лист 6 Графік виробництва основних робіт у «вікно»

Лист 7 Графік розміщення робіт по дням

Лист 8 Розрахунок діаметра каната строп. Охорона праці та техніка безпеки

Лист 9 Суміші для ремонту тіла залізобетонних шпал


Таблиця 4.2 – Відомість витрат праці по технічним нормам (ділянка 1200 п.м.)

Найменування робіт

Вимірювач

Кількість

Технічна норма витрат вимірювач чол-хв

Технічна норма часу робіт машин на вимірювач, мм

Витрати праці, чол.-хв

Кількість робітників

Тривалість роботи

Тривалість роботи машин

№ бригади

На працю

На роботу з урахуванням відпочинку та проходу поїздів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Підготовчий період

1. Регулювання зазорів гидравличними приборами (50%)

п.м.

600

1,45

-

870

1131

7

512

-

№3

2.Опробування та змазка стикових болтів

Болт

392

2,56

1004

1305

3. Закріплення шпал перед роботою ЩОМ-Д забивкою костилів на 15% шпал

Костиль

674

0,41

276

359

4. Закріплення шпал добиттям 50% костилів

Костиль

9323

0,065

606

788

5. Зрізка обочини земляного полотна

М2

720

5,4

3888

5054

10

505

№6

Всього

6644

8637