Проект капітального ремонту на дільниці з повторним використанням рейко-шпальної решітки (довжина ділянки - 12 км), страница 20

Застосування машин та механізмів вимагає чіткої організації робіт та високої кваліфікації монтерів колії. Машиніст найвищого розряду з числа робітників, обслуговуючих машину, забезпечує дотримання правил безпеки та інструкцій всією бригадою. Перевозити на машинах колійний інструмент, пальне та монтерів колії забороняється. Огляд та ремонт окремих вузлів машин та механізмів дозволяється тільки після повної їх зупинки.

Установлені на машинах електрифікації, електродвигуни та електричні апарати повинні бути заземлені через раму машини. Усі токоведучі частини, які знаходяться під напругою, повинні бути надійно ізольовані та захищені від можливості доторкування до них обслуговуючого персоналу.

При роботі машини ВПР-1200 місце робіт огороджується сигналами зупинки. При цьому керівник робіт повинен у місце роботи машини виставити сигналіста для оповіщання робітників звуковим сигналом ріжка або мегафоном про наближення поїзду по сусідній колії.

У період роботи машини по виправці колії монтерам колії не дозволяється знаходитися ближче 5м спереду та ззаду неї. У час стоянки та при пуску двигуна машина повинна знаходитися у загальмованому стані. Перед пуском двигуна, при випробуванні гальмі, руханні з місця необхідно пересвідчитись у відсутності людей під машиною та на колії перед нею.

Забороняється проводити огляд, кріплення регулювання та ремонт двигуна та інших агрегатів у час їх роботи. Забороняється користуватися відкритим вогнем на машині та біля з нею.


6.8. Безпека при роботі з електроінструментом

До роботи з ручним електроінструментом допускаються особи, навчені безпечним методом роботи, заходом захисту при виконанні робіт та заходам першої допомоги.

При одержуванні електроінструменту робочий повинен пересвідчитесь у повній його справності, а також у справності кабелю вимикача та в наявності заземлюючого провода.

Якщо під час роботи робочий відчує хоч би слабку дію тока він повинен негайно зупинити роботу та заявити про це керівнику робіт.

Електропровода від можливих механічних пошкоджень захищаються резиновим шлангом. Включене електроінструменту приєднанням оголених кінців до кабельної лінії або контактом рубильників забороняється.

Починаючи роботу з електроінструментом, необхідно провести до ладу особистий одяг. Рукава та інші частини одягу робочого не повинні торкатися електроінструменту.

Під час роботи забороняється справляти та регулювати інструмент. У випадку заїдання та заклинювання робочих органів робота повинна бути призупинена.

При переході з електроінструментом з одного місця в інше, а також при кожній, навіть короткочасній, перерві у роботі електроінструмент повинен бути від’єднан від електромережі. За станом проводу, який підводить тон, необхідно безперервно слідкувати. Неможна допускати питлювання та перекручування провода.


6.9. Розрахунок діаметра каната стропу, що використовується при строповки вантажів

Конструкції стропів повинні забезпечувати безпеку і зручність робіт, а так само можливість швидкої строповки і розстроповки вантажів.

Стропи для робіт виготовляють з стальних канатів. Число гілок строп на яких підвішують вантаж вибирають в залежності від маси вантажу, що підіймається і діаметра каната. Для більш безпечної роботи прагнуть застосувати строп з меншим числом гілок за рахунок збільшення діаметра каната.

Щоб визначити технічні дані гнучких стропів, необхідно провести розрахунок.

 


Рисунок 6.2 - Схема для розрахунку зусиль в гілках стропу.

Визначимо зусилля (натягнення) в одній гілці стропу

                                             (6.1)

де   S – розрахункове зусилля, прикладне до стропу без урахування коефіцієнта перевантаження, кн.;

Q – вага вантажу, підіймається, Н;

m – загальне число гілок стропу;

α – кут між напрямом дії розрахункового зусилля стропу;

k – коефіцієнт, що залежить від кута нахилу α гілки стропу від вертикалі (при α°=30, k=1.15).

Визначаємо розривне зусилля в гілці стропу.

                                                             (6.2)

де   k3 – коефіцієнт запасу міцності для стропу, що визначається в залежності від вигляду стропу.