Проект капітального ремонту на дільниці з повторним використанням рейко-шпальної решітки (довжина ділянки - 12 км), страница 10

                                                          (3.17)

де   L - відстань між осями шпал, (L=50см);

РIIэкв - еквівалентна одиночна вертикальна сила, до якої зведене вплив колісних навантажень при визначенні величини на шпалу, кг.

Рэкврасч+махΣРср×ηі,                                          (3.18)

де   ηі- ординати лінії впливу для вертикальної поперечної сили в розрахунковому перетині, розташовані під осями, що навантажують рейку.

ηi=e-kxi(cosk×xi-sink×xi),                                       (3.19)

η1=1

η2= е-0,016×320(cos0,016×320+sin0,016×320)=6,485×10-3

η3= е-0,016×700(cos0,016×700+sin0,016×700)=1,607×10-5

η4= е-0,016×1020(cos0,016×1020+sin0,016×1020)=1,014×10-7

η5= е-0,016×1230(cos0,016×1230+sin0,016×1230)=3,629×10-9

η6= е-0,016×1550(cos0,016×1550+sin0,016×1550)=2,251×10-11

η7= е-0,016×1930(cos0,016×1930+sin0,016×1930)=5,323×10-14

η8= е-0,016×2250(cos0,016×2250+sin0,016×2250)=3,239×10-16

PэквII= 20220,6+13008,4×6,485×10-3+13008,4×1,607×10-5+13008,4×1,014×10-7

+13008,4×3,629×10-9+13008,4×2,251×10-11+13008,4×5,323×10-14+13008,4×

3,239×10-16=20305,1

η1= е-0,016×320(cos0,016×320+sin0,016×320)=6,485×10-3

η2=1

η3= е-0,016×380(cos0,016×380+sin0,016×380)=2,518×10-3

η4= е-0,016×700(cos0,016×700+sin0,016×700)=1,607×10-5

η5= е-0,016×910(cos0,016×910+sin0,016×910)=5,791×10-7

η6= е-0,016×1230(cos0,016×1230+sin0,016×1230)=3,629×10-9

η7= е-0,016×1610(cos0,016×1610+sin0,016×1610)=8,672×10-12

η8= е-0,016×1930(cos0,016×1930+sin0,016×1930)=5,323×10-14

PэквII= 20220,6+13008,4×6,485×10-3+13008,4×2,518×10-3+13008,4×1,607×10-5

+13008,4×5,791×10-7+13008,4×5,791×10-7+13008,4×3,629×10-9+13008,4×

8,672×10-12+13008,4×5,323×10-14=20338,0

η1= е-0,016×700(cos0,016×700+sin0,016×700)=1,607×10-5

η2= е-0,016×380(cos0,016×380+sin0,016×380)=2,518×10-3

η3=1

η4= е-0,016×320(cos0,016×320+sin0,016×320)=6,485×10-3

η5= е-0,016×530(cos0,016×530+sin0,016×530)=2,359×10-4

η6= е-0,016×850(cos0,016×850+sin0,016×850)=1,497×10-6

η7= е-0,016×1230(cos0,016×1230+sin0,016×1230)=3,629×10-9

η8= е-0,016×1550(cos0,016×1550+sin0,016×1550)=2,251×10-11

PэквII= 20220,6+13008,4×1,607×10-5+13008,4×2,518×10-3+13008,4×6,485×10-3

+13008,4×2,359×10-4+13008,4×1,497×10-6+13008,4×3,629×10-9+13008,4×

2,251×10-11=20340,9

η1= е-0,016×1020(cos0,016×1020+sin0,016×1020)=1,014×10-7

η2= е-0,016×700(cos0,016×700+sin0,016×700)=1,607×10-5

η3= е-0,016×320(cos0,016×320+sin0,016×320)=6,485×10-3

η4=1

η5= е-0,016×210(cos0,016×210+sin0,016×210)=0,037

η6= е-0,016×530(cos0,016×530+sin0,016×530)=2,359×10-4

η7= е-0,016×910(cos0,016×910+sin0,016×910)=5,791×10-7

η8= е-0,016×1230(cos0,016×1230+sin0,016×1230)=3,629×10-9

PэквII= 20220,6+13008,4×1,014×10-7+13008,4×,607×10-5+13008,4×6,485×10-3

+13008,4×0,037+13008,4×2,359×10-4+13008,4×5,791×10-7+13008,4

×3,629×10-9=20785,8

Перевірочний розрахунок виконується на ПЭВМ по програмі розробленою кафедрою "Шлях і шляхове господарство".

Для машинного розрахунку заповнюється макет вихідних даних. За результатами розрахунку побудовані графіки залежності σ=f(V).

Аналізуючи результати розрахунку доходимо висновку, що виникаючі напруги при максимально розрахунковій швидкості Vmax=160 км/год тільки в зимовий період на основній площадці земляного полотна досягають що допускаються (σзпф=1,11-1,13 кг/см2).

В інших елементах фактичні напруги допуску нижче. На підставі виконаних розрахунків можна встановити допускаються скорості, що, руху поїздів по міцності шляху до 140 км/ч.


3.4. Розрахунок інтервалів температур закріплення рейкових плітей

Розрахунок міцності рейкових плітей безстикової колії заснований на умові, при якому сума напруг, що виникають у рейках від впливу рухливого складу (σк) , з урахуванням коефіцієнта запасу міцності, і в результаті зміни тампературы (σt), не повинна перевищувати  напруги, що допускається, [σ], тобто

rn× σк+ σt ≤ [σ];               σt ≤ [σ] - rn× σк

                                                                                                                                        (3.20)

σtc ≤ [σ] - rn× σг;              σ ≤ [σ] - rn× σn