Проект капітального ремонту на дільниці з повторним використанням рейко-шпальної решітки (довжина ділянки - 12 км), страница 15

5. Визначення кошторисної вартості робіт ремонту верхньої будови колії з укладанням рейко-шпальної решітки з залізобетонними
 шпалами

Кошторисна вартість верхньої будови колії встановлюється по розробленій кошторисній документації яка складає у відповідності до Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000 в поточних цінах.

Кошторис – це документ в якому визначається розмір грошових коштів необхідних для здійснення будівництва. Складається кошторис на основі робочої документації, у складі якої приймаються параметри споруд, їхніх частин і конструктивних елементів, креслення, відомості обсягів ремонтно-будівельних робіт, специфікації й відомості на устаткування тощо, а також діючі кошторисні нормативи поточних оптових цін на матеріали, відпускні ціни на устаткування.

За допомогою кошторису визначається вартість будівництва, виконується порівняння варіантів, підписуються договори. На основі кошторисного розрахунку ведеться фінансування, виконується облік та аудит.

Загальна кошторисна вартість визначається за зведеним кошторисним розрахунком, якій складається на основі локальних і об’єктних кошторисів. Локальні кошториси є первинними кошторисними документами, які складаються на певні види робіт або на загально майданчикових роботах на підставі обсягів, які визначились при розборці робочої документації. Об’єктний кошторис поєднує у своєму складі дані з локальних кошторисів по всьому об’єкту.

При складанні локальних кошторисів застосовуються:

–  РЄСН (ресурні елементні кошторисні норми України), що є частиною ДБН 1.1-1-2000;

–  ресурсні елементні кошторисні норми на експлуатацію будівельних машин і механізмів;

–  поточні ціни на матеріали, вироби та конструкції:

–  поточні ціни машино-години;

–  поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт;

–  поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва;

–  правила визначення загально виробничих витрат.

Вихідними даними для складання локального кошторису є:

–  відомість фізичних обсягів робіт по модернізації колії;

–  нормативно-розрахункові показники в діючих цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Кошторисна вартість будівельних робіт складається з прямих витрат і загальновиробничих витрат.

Прямі витрати – це витрати на виконання робіт – основний показник вартості робіт. Вони складаються із основної заробітної плати робітників, вартості експлуатації машин і механізмів (в тому числі заробітна плата машиністів) і вартості матеріалів, які необхідні для провадження робіт. Крім грошових показників у кошторисі вказуються витрати праці (трудомісткість) на провадження робіт.

Загально виробничі витрати – це витрати пов’язані з організацією управлінням і обслуговуванням будівельних робіт.

У склад прямих витрат по виконанню будівельних робіт входять витрати на

–  основну заробітну плату робітників;

–  матеріали, вироби, конструкції;

–  експлуатація будівельних машин і механізмів.

Нормативні витрати на основну заробітну плату і експлуатацію машин і механізмів прийняті відповідно збірників одиничних розцінок.

Нормативні кошторисні ціни на будівельні матеріали, вироби, конструкції визначені по збірниках цін на матеріали.

Інші витрати, які враховані в вартості будівельних робіт по модернізації колії визначені не по нормах, а розрахунково.

До таких витрат відносяться загально-виробничі витрати, величина яких складає 12.7% від суми прямих витрат локального кошторису. Розрахунковим шляхом визначена трудомісткість робіт в загальновиробничих витратах в люд.-год (К=0.096), а також заробітна плата в загальновиробничих витратах (К=0.158).

Об’єктний кошторис поєднує у своєму складі дані з локальних кошторисів по всьому об’єкту.

Нижче наведена складена кошторисна документація у відповідності до якої загальна кошторисна вартість робіт ремонту верхньої будови колії становить1'591.396т.грн.

6. Безпека при виконанні планово-попереджувальних робіт з використанням комплексу колійних машин

6.1 Аналіз потенційних небезпек на об’єкті