Проект капітального ремонту на дільниці з повторним використанням рейко-шпальної решітки (довжина ділянки - 12 км), страница 12

При Δtp=68°С и Δtс=54°С

[TA] = 68+54-10=112°С > TA=85°С

Амплітуда, що допускається для даної конструкції шляху, вийшла більше фактичної амплітуди коливань температури TA=85С. Тому можна експлуатувати такий шлях при V=100 км/год без розрядок напруг. Границі інтервалів закріплення визначаються по формулах

- нижня:

          min tз= tmax max - Δtс

          min tз= 55-54=1°С

- верхня:

          max tз=tmin min - Δtp

          max tз=-30+68=38°С

У кривих радіусом 800м.

          [T] = Δtp+ Δtс- 10°

          [T] =66+47-10=103°С > 85°С

Отже, можна експлуатувати безстикова колія в кривих радіусом 800м, без розрядки напруг. При цьому Δtp=66°С, Δtс=47°С.

Границі інтервалів закріплення:

- нижня: mіn tз =55-47=+8°С

- верхня: max tз=-30+66=+36°С

На підставі розрахунку можна зробити наступні висновки: розрахунок показав, що в даному районі на ділянках з рейками Р65 і залізобетонними шпалами при обігу електровозів ВП8 зі швидкостями до 100км/год безстикова колія можна експлуатувати без сезонних розрядок напруг. При цьому рейкові пліті повинні бути закріплені в інтервалі температур від +1 до +38°С на прямих ділянках і від +8 до +36°С у кривих радіусом 800м.

4. Технологія робіт з модернізації дільниці колії

4.1. Розрахунок параметрів «вікна»

Тривалість технологічного «вікна» складає 4 години для капітального ремонту.

Відповідно схемі виробництва робіт у «вікно» час необхідно на повне розгортання робіт складає

                                                  (4.1)

Час на закриття станції, зняття напруги з контактної мережі і проходження машин до місця робіт визначається:

                                                                  (4.2)

Інтервал між початком роботи ЩОМ по відриві рельсо-шпального штахету від баластової призми і початком розрядки рельсових батогів на рейки

 хв

Інтервал між початком розбирання і початком розрядки шляху складає

                                                          (4.3)

де   lразб.п – довжина розбираємої колії;

m – темпи виконання робіт;

α0 – коефіцієнт у «вікно», α0=1.25

                                                            (4.4)

де   lук – довжина укладального крана УК/9=44м;

lплатф – довжина платформи l=14м

Інтервал між початком розбирання колії й укладки колії складається з інтервалів між роботою автогрейдера й укладкою колії

                                                            (4.5)

де   lсн.зв – довжина мінімальної ланки l=2.5м

У такий спосіб

Інтервал між початком збирання стиків із постановкою накладок і укладкою колії

Інтервал між початком збирання з постановкою накладок і початком рихтування колії

Час розгортання потоку складе

Інтервал між закінченням рихтування і закінченням розвантаження щебеню з ХДС

                                             (4.6)

де   lрихт=100м – довжина фронту робіт із рихтування колії;

lхдс – довжина хопер дозаторного складу, 160м;

Vвипр=3км/ч – робоча швидкість ХДС.

Інтервал вивантаженням щебеню і закінченням роботи ВПО

                                          (4.7)

де   Vвпо – швидкість ВПО

Інтервалом між закінченням роботи ВПО і закінченням роботи ВПР

Інтервалом між закінченням роботи і відкриттям станції Δt=15хв.

Друге технологічне «вікно» виконується аналогічно першому.


4.2. Організація робіт

Роботи з капітального ремонту безстикової колії на залізобетонних шпалах діляться на підготовчу, основну, оздоблювальні, заміну інвентарних рейок зварними рельсовими батогами.


4.3. Підготовчі роботи

У підготовчій період на виробничий базі вивантажуються нові матеріали верхньої будови колії, збирається колійний штахет на залізобетонних шпалах з інвентарними рейками типу Р65 ланками довжиною 12.5 метрів звантажується на рухливий потяг і формується укладальний поїзд. Одночасно вивантажується з рухливого потягу привезений з перегону старий колійний штахет на залізобетонних шпалах ланками 12.5 довжиною. Відремонтований старогодний штахет надалі використовується для укладки на станційні і мало діяльні дороги.