Проект капітального ремонту на дільниці з повторним використанням рейко-шпальної решітки (довжина ділянки - 12 км), страница 9

q - не підресорена вага, що доводиться на одне кільце, кг;

Е - коефіцієнт обліку матеріалу шпали, для залізобетонних шпал Е=0,322;

α1 - коефіцієнт дорівнює відношенню коефіцієнтів, що враховують співвідношення коливних мас коліс і шляхи, для шляху із залізобетонними шпалами  α1=0,931.

Sнер- середнє квадратическое відхилення реакцій на шпалах через неравноупругости опори, кг.

Sнер= 0,167×Рср

Sнер = 0,167×13008,4=2172,4

Sинк- среднеквадратическое відхилення інерційної сили Ринк, кг

Sинк= 0,25×Ринк

                                             (3.12)

де   ymax - додатковий прогин рейки, ymax= 1,47

αо - коефіцієнт обліку опору коливних мас, αо=0,403

а1- глибина ізольованої нерівності на колесі, а1=2/3×а, а1=0,0407

Sннк- среднеквадратическое відхилення сили Рннк, кг.

Sннк=0,225×Рннк

                                  (3.13)

де   к0- для электровозных коліс - к0=0,231;

d - діаметр коліс, d=120см.

Sннк=0,225×792,9=178,4

Ррасч = 13008,4+2,5×2884,9=20220,6

Ордината лінії впливу згинального моменту в розрахунковому перетині визначається по формулі

                                       μi=e-kxi(cosk×xi-sink×xi),                         (3.14)

де   xі- відстань від розрахункового перетину до тієї сили, для якого визначається ордината μ, кг

μ1=1

μ2= е-0,016×320(cos0,016×320-sin0,016×320)=5,418886×10-3

μ3= е-0,016×700(cos0,016×700-sin0,016×700)=1,07577×10-5

μ4= е-0,016×1020(cos0,016×1020-sin0,016×1020)=5,54619×10-8

μ5= е-0,016×1230(cos0,016×1230-sin0,016×1230)=1,71676×10-9

μ6= е-0,016×1550(cos0,016×1550-sin0,016×1550)=8,28335×10-12

μ7= е-0,016×1930(cos0,016×1930-sin0,016×1930)=1,33908×10-14

μ8= е-0,016×2250(cos0,016×2250-sin0,016×2250)=5,1315×10-17

PэквI= 20220,6+13008,4×5,418886×10-3+13008,4×1,07577×10-5+13008,4×

5,54619×10-8+13008,4×1,71676×10-9+13008,4×8,28335×10-12+13008,4×

1,33908×10-14+13008,4×5,1315×10-17=20291,205

μ1= е-0,016×320(cos0,016×320-sin0,016×320)=5,418886×10-3

μ2=1

μ3= е-0,016×380(cos0,016×380-sin0,016×380)=2,03294×10-3

μ4= е-0,016×700(cos0,016×700-sin0,016×700)=1,07577×10-5

μ5= е-0,016×910(cos0,016×910-sin0,016×910)=3,40316×10-7

μ6= е-0,016×1230(cos0,016×1230-sin0,016×1230)=1,71676×10-9

μ7= е-0,016×1610(cos0,016×1610-sin0,016×1610)=3,02676×10-12

μ8= е-0,016×1930(cos0,016×1930-sin0,016×1930)=1,33908×10-14

PэквI= 20220,6+13008,4×5,418886×10-3+13008,4×2,03294×10-3+13008,4×

1,07577×10-5+13008,4×3,40316×10-7+13008,4×1,71676×10-9+13008,4×

3,02676×10-12+13008,4×1,33908×10-14=20317,65

μ1= е-0,016×700(cos0,016×700-sin0,016×700)=1,07577×10-5

μ2= е-0,016×380(cos0,016×380-sin0,016×380)=2,03294×10-3

μ3=1

μ4= е-0,016×320(cos0,016×320-sin0,016×320)=5,418886×10-3

μ5= е-0,016×530(cos0,016×530-sin0,016×530)=1,74698×10-4

μ6= е-0,016×850(cos0,016×850-sin0,016×850)=9,1402×10-7

μ7= е-0,016×1230(cos0,016×1230-sin0,016×1230)=1,71676×10-9

μ8= е-0,016×1550(cos0,016×1550-sin0,016×1550)=8,28335×10-12

PIэкв= 20220,6+13008,4×1,07577×10-5+13008,4×2,03294×10-3+13008,4×

5,418886×10-3+13008,4×1,74698×10-4+13008,4×9,1402×10-7+13008,4×

1,71676×10-9+13008,4×8,28335×10-12=20319,9

μ 1= е-0,016×1020(cos0,016×1020-sin0,016×1020)=5,54619×10-8

μ2= е-0,016×700(cos0,016×700-sin0,016×700)=1,07577×10-5

μ3= е-0,016×320(cos0,016×320-sin0,016×320)=5,418886×10-3

μ4=1

μ 5= е-0,016×210(cos0,016×210-sin0,016×210)=0,03262

μ6= е-0,016×530(cos0,016×530-sin0,016×530)=1,74698×10-4

μ7= е-0,016×910(cos0,016×910-sin0,016×910)=3,40316×10-7

μ8= е-0,016×1230(cos0,016×1230-sin0,016×1230)=1,71676×10-9

PэквI= 20220,6+13008,4×5,54619×10-8+13008,4×1,07577×10-5+13008,4×

5,418886×10-3+13008,4×0,03262+13008,4×1,74698×10-4+13008,4×

3,40316×10-7+13008,4×1,71676×10-9=20717,9

Нормальні напруги під підкладний на поверхні шпал визначаються по формул:

                                                           (3.15)

де   ωп- площа підкладки, см2.

Напруга по поверхні баласту під нижньою постіллю шпали визначається по формулі

,                                                          (3.16)

де   φα- ефективна опорна площа напівшпали з урахуванням її глибини, см2;

Q- величина тиску на напівшпалу в підрейковому перетині, кг.