Проект капітального ремонту на дільниці з повторним використанням рейко-шпальної решітки (довжина ділянки - 12 км), страница 6

                         (2.5.)

Загальні витрати на питомий опір руху, грв/км, при виконані перевізної роботи, яка дорівнює вантожнопружності ділянки розраховується по формулі

                                     (2.6)

де   Эмехі – витрати на 1000т км механічної роботи і ремонт ходових частин рухомого складу в грв., (Эмех=145 грв.)

Гср – середньорічна вантажонапруженість ділянки в млн.ткм.бр на 1км колії (Гср=24)


2.5. Витрати на матеріали при поточному утримані колії

Витрати на матеріали при поточному утримані колії розраховується по формулі

                                          (2.7)

де   Qі – кількість матеріалів, які витрачаються;

Ці – ціна цих матеріалів, грв.

Перелік необхідних матеріалів при поточному утриманні колії, їх кількість, ціна та загальна вартість по обом варіантам наведені у таблиці.

Таблиця 2.2 – відомість витрат матеріалів при поточному утриманні колії та їх вартість.

Найменування матеріалів

Витрати матеріалів при п.у.к.

Вартість одиниці, грв.

Загальна вартість, грв.

I

II

I

II

I

II

1

3

4

5

6

7

8

Рейки старопридатні, шт.

2

1

2565

2565

5130

2565

Накладки (р-ки 25м), т

0.095

0.030

1620

1620

153.9

48.6

Болти з гайками, т

0.021

0.002

3480

3480

73.08

6.96

Підкладки, т

0.061

0.052

1440

1620

87.84

84.24

Клима жорсткі, т

-

0.002

-

1995

-

3.99

Болти клемні з гайками, т

-

0.023

-

3420

-

78.66

Втулки ізолюючі, шт.

-

100

-

3.15

-

315

Прокладки під підкладки гумові, шт.

-

100

-

4.95

-

495

Костилі, т

0.132

-

2025

-

267.3

-

Противоугоні пружні, т

0.283

-

2310

-

653.73

-

Шпали залізобетоні, шт.

-

3

-

116.25

-

348.75

Шпали дерев’яні, шт.

50

50

96.15

96.15

4807.5

4807.5

Баласт щебеневий, м3

15

15

44.7

44.7

670.5

670.5

2.6. Інші витрати

Інші витрати складаються з витрат, грв., на паливо, електроенергію для освітлення, шліфовку рейок, на плавку рейкових кінців, ремонт шпал і інші потреби.

                                           (2.8)


2.7. Порівняння варіантів

Порівняння варіантів виконується графічно з урахуванням витрат на поточне утримання колії і вартості ремонтів по вибраній схемі.

 


                                                                                                                92

 


                                                                                        56

 


                                                                                       42

 


                                                     92

                                                         128

 


                        42             

 


                              56

  620

  540

                                                                                                                      t (років)

                             5     6                   10     11               15      16                20      21               25