Проект капітального ремонту на дільниці з повторним використанням рейко-шпальної решітки (довжина ділянки - 12 км), страница 16

При виконанні будь-яких технологічних процесів, є імовірність виробничого травматизму і виникнення профзахворювань. Це зв’язано з наявністю небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 усі небезпечні і шкідливі виробничі фактори поділяються на чотири групи:

1.  Фізичні

2.  Хімічні

3.  Біологічні

4.  Психофізіологічні

Проведемо аналіз потенційних небезпек, що є присутніми при виконанні робіт з будівництва залізничної колії:

1.  Фізичні ОВПФ

·  Машини і механізми, що рухаються – важки колійні машини, рух поїздів по суміжній колії;

·  Рухливі частини виробничого устаткування – стропи й обв’язки для кріплення зібраних конструкцій;

·  Вироби, що пересуваються, заготівлі і матеріали – пакети ланок, що пересуваються вздовж поїзду;

·  Підвищена загазованість і запиленість повітря робочої зони – при веденні зварювальних робіт, а також вихлопні гази при роботі важких колійних машин;

·  Підвищений рівень шуму на робочому місці – робота важких колійних машин;

·  Підвищена чи знижена вологість повітря – ведення робіт при опадах;

·  Підвищена напруга струму в електроцепі (замикання якого може відбутися через тіло людини) – роботи на електрифікованих дільницях;

·  Відсутність і нестача природного світла – ведення робіт у ранковий чи вечірній час, осінній, зимовий період (рано сутеніє, пізно світає);

·  Гострі крайки, шорсткість, задирки на поверхнях заготівель, інструментів і устаткування.

2.  Хімічні ОВПФ

З характером дії на організм людини:

·  загально токсичні: окис вуглецю, азоту;

·  канцерогенні: фтористі з’єднання, пари легованих матеріалів – при веденні зварювальних робіт під час монтажу полотнини.

3.  Психофізіологічні НШВФ:

·  Фізичні перевантаження: статичні – робота зварника, стропальників, монтажників стоячи в незручній позі;

·  Динамічні – робота монтажника, зв’язана з нахилами і переносами ваг;

·  Нервово-психічні навантаження: емоційні, монотонність праці зварника, що виконує зварювальні роботи.


6.2 Заходи щодо створення безпечних умов праці

Розглянемо заходи, пропоновані для зменшення впливу перерахованих факторів на здоров’я робітників, зайнятих на роботах з будівництва залізничної колії.

Усі машини, механізми й устаткування, використовуванні приведенні даних робіт, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.009-80, НАОП 6.1.00-1.05-91 «Правила охорони праці при спорудженні полотна залізниць», що істотно зменшує можливість поразки робітників, зв’язану з першим-третім пунктами перерахованих факторів. Вимоги безпеки виконуються протягом усього технологічного процесу.

Октавні рівні звукового тиску і корегованого рівня звуку за певних умов можуть перевищувати величини, установлені діючими нормами ДСН 3.3.6.037-99. Засобів колективного захисту працюючих від підвищеного рівня шуму в даних умовах не передбачено, тому, відповідно до ГОСТ 12.1.029-80,ГОСТ 12.4.051-78, передбачає використання індивідуальних засобів захисту, а саме шумоізолюючих навушників.

При роботі зварювальник повинен використовувати щиток чи маску зі світлофільтром, (відповідно до вимог ГОСТ 12.4103-830.

Для робітників, що беруть участь у процесі монтажу залізничної колії з метою захисту від шкідливих метеорологічних факторів передбачена видача спецодягу для теплого і холодного періодів року відповідно до НАОП 60.1-3.01-90, а також перерви в роботі в холодний період року зі спеціально обладнаним місцем для відпочинку.

З метою покращення освітлення на дільниці будівництва колії, відповідно до вимог НАОП 5.1.11-3.02-91 (РД 3215-91. «Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту») повинно бути змонтоване прожекторне освітлення з забезпеченням необхідних параметрів.

Для захисту робітників від ураження електричним струмом під час зварювальних робіт передбачається облаштування захисного занулення зварювального трансформатору відповідно до вимог ГОСТ 14255-69 та ГОСТ 12.1.030-81*. ССБТ.