Організація допоміжного господарства. Наукова організація праці на підприємстві. Технічне нормування праці на підприємстві (Глави 12-14 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 25

            Фотографія робочого часу  - вид спостереження, при якому вимірюють всі без виключення витрати часу, здійснювані виконавцем /виконавцями/ за певний період роботи /наприклад, за зміну або її частину/. Фотографування проводиться головним чином для виявлення втрат робочого часу, встановлення причин, які викликають ці втрати, та розробки необхідних організаційно-технічних заходів щодо їх усунення.

            Фотографія робочого дня застосовується і для розробки нормативів підготовчо-заключного часу, часу обслуговування робочого місця, перерв на відпочинок та особисті потреби, а також визначення оперативного часу на різні роботи в одиничному та дрібносерійному виробництві.

            Крім того, фотографування проводиться для встановлення норм обслуговування та нормативів чисельності робітників, вивчення використання робочого часу передовими робітниками з метою поширення їх досвіду, виявлення причин невиконання норм виробітку окремими робітниками.

            Залежно від кількості робітників фотографія може бути індивідуальною, груповою /бригадною/ та масовою.

            При індивідуальній фотографії робочого часу вивчається використання часу одним робітником протягом робочого дня або іншого періоду.

            Фотографування робочого часу складається з таких етапів: підготовка до спостереження, спостереження та вимірювання витрат робочого часу, обробка і аналіз спостережень, розробка та реалізація на виробництві організаційно-технічних заходів.

            У період підготовки до спостережень вивчається технологічний процес, здійснюваний виконавцем робіт, організація робочого місця, його обслуговування: технічні характеристики, режим роботи та стан обладнання.

            Спостереження та вимірювання витрат робочого часу ведеться за поточним часом. Всі дії виконавця та перерви у роботі фіксуються в аркуші спостережень у тому порядку, в якому вони фактично відбуваються, за такою формою:

При обробці даних фотографії складається зведений баланс робочого часу за категоріями витрат: підготовчо-заключний час, оперативний час і т.д. У процесі аналізу виявляються нераціональні витрати та втрати робочого часу та їх причини.

Аркуш спостережень індивідуальної фотографії робочого часу

Найменування витрат часу

Поточний час, год.

Величина витрат робочого часу, хв.

Час, що перекривається, хв.

Індекс категорії витрат робочого часу

1

2

3

4

5

1.Розкладання інструменту і пристроїв

7.00-7.10

10

-

ПЗ

2.Встановлювання деталі

7.10-7.12

2

-

В

3.Фрезерування деталі та ін.

7.12-7.52

40

-

О

 Всього

480

            Після аналізу складається проектований баланс робочого часу. При цьому всі нераціональні витрати і втрати робочого часу виключаються за рахунок їх збільшується оперативний час. На підставі даних фактичного і проектованого балансів визначається можливе зростання продуктивності праці за рахунок усунення втрат і нераціональних витрат робочого часу за формулою

де Топ.п – оперативний час у проектованому балансі робочого часу;

Топ.ф – оперативний час у фактичному балансі.

            Потім розроблюються заходи щодо усунення втрат робочого часу та вдосконалення організації праці. Вони оформлюються розпорядженням по цеху або включаються у план організаційно-технічних заходів із зазначенням строку їх виконання та виконавців.

            Групове фотографування робочого часу проводять у випадках, коли робота виконується групою або бригадою робітників. Одним з основним завдань групової фотографії є вивчення існуючого поділу та кооперації праці у бригаді; використанні її членами робочого часу; завантаженості членів бригади; ефективність застосування обладнання. За умов бригадної організації праці  матеріали групової фотографії робочого часу використовуються при визначенні коефіцієнту трудової участі кожного члена бригади у спільних результатах.