Організація допоміжного господарства. Наукова організація праці на підприємстві. Технічне нормування праці на підприємстві (Глави 12-14 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 6

          На підставі ліміту для кожного цеху видається інструмент, у тій кількості, у якій зношений чи поламаний інструмент зданий цехом на відновлення або утіль.

          Основні функції ІРК – отримання інструменту з ЦІС, його зберігання та облік, видавання на робочі місця та приймання з робочих місць, відправка на переточування, ремонт, перевірка та подальше приймання. Порядок зберігання інструменту в ІРК аналогічний  порядку зберігання інструменту в ЦІС. Інструмент, який потребує ремонту, заточування чи перевірки, повинен зберігатися окремо від придатного. Облік інструменту в ІРК проводиться за картами обліку. Приходується інструмент на підставі вимог, накладних чи лімітних карт, списування – на основі актів убутку інструменту, у яких вказується причина.

          Прискорення НТП, впровадження прогресивних форм організації виробничих процесів висувають перед організацією інструментального господарства такі завдання:

          застосування прогресивних форм організації виробництва;

          підготовка виробництва та виготовлення оснащення на підприємстві;

          організація обліку і зберігання оснащення;

          відновлення оснащення;

          контроль за впровадженням;

          застосування досвіду передових підприємств;

          нормування витрачення оснащення;

          збільшення питомої ваги стандартного та уніфікованого оснащення;

          облік та аналіз його ефективного використання.

12.2. Організація ремонтного господарства

          Підвищення ефективності виробництва значною мірою визначається поліпшенням використання основних виробничих фондів, підвищенням продуктивності основного обладнання та продовження строку його роботи. У забезпеченні кращого використання їх основна роль належить ремонтному господарству. Технологічне обладнання підприємства, оснащене складними засобами автоматизації, у процесі експлуатації піддається зношуванню як фізично, так і морально. Його викликають головним чином такі фактори, як корозія, дія динамічних навантажень, високих та низьких температур, сил тертя та ін. На виконання ремонтних робіт витрачаються значні матеріальні та трудові ресурси. Так, у собівартості продукції галузі приблизно 5-7, 11-14% становлять витрати на ремонт та технічне обслуговування обладнання. Відомо, що у народному господарстві на ремонтних роботах зайнято близько 4 млн. чол..

          Основне призначення ремонтного господарства полягає у систематичному підтримання обладнання у працездатному стані, забезпеченні його безперервної роботи та випуску продукції.

           До основних функцій ремонтного господарства підприємства входять:

          атестація та паспортизація обладнання;

          розробка технологічних процесів ремонту обладнання, проектування та виготовлення відповідного обладнання;

          планування виконуваних робіт і технічного обслуговування обладнання;

          проведення робіт по модернізації обладнання;

          організація праці робітників, зайнятих у ремонтному господарстві.

          Завдяки ремонту усуваються наслідки фізичного зношування, повертаються втрачені у ході експлуатації технічні якості. Модернізація, яку проводять у процесі капітального ремонту обладнання, компенсує моральне зношування. У промисловості завжди ведуться теоретичні дослідження та практичні роботи по вдосконаленню методів проведення ремонту та поліпшення ремонтних робіт на підприємствах. Це знаходить відбиття у впровадженні більш прогресивних технологічних методів проведення ремонту, вдосконаленні структур управління ремонтними службами, поліпшенні планування та обліку ремонтних робіт, поширені міжзаводського кооперування по виробництву запасних частин та ін.

          Ремонти окремих видів основних фондів на підприємствах виконують самостійні служби: головного механіка, головного енергетика, головного приладиста. Всі ці служби утворюють ремонтне господарство. Адміністративне управління централізованою ремонтною службою здійснює головних механік через свого заступника та начальника ремонтного виробництва. Принципова структура ремонтної служби наведена нижче /рис. 12.1/.