Робоча площадка промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з металевих конструкцій

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство аграрної політики України

Сумський національний аграрний університет

Кафедра будівельних конструкцій

Методичні вказівки

до виконання курсової роботи

з металевих конструкцій

“Робоча площадка

промислового будинку”

студентам спеціальності 7.092.101

“Промислове та цивільне будівництво”

денної та заочної форм навчання.

С УМИ - 2006

ББК 624.012:539.413

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з металевих конструкцій

“Робоча площадка

промислового будинку”

Для студентів спеціальності 7.092.101

“Промислове та цивільне будівництво”

денної та заочної форм навчання

Розробив : доц.Паустовський С.В.

Рецензували : д.т.н.,проф. Фомиця Л.М.

Ст.викл. Сумського будівельного коледжу

Чистоклєтов О.Г. 

   Методичні вказівки  визначають об'єм, зміст, послідовність і методику виконання курсової роботи з металевих конструкцій ”Робоча площадка промислового будинку”.

Передбачається виконання статичного розрахунку жорсткої балкової клітки з допомогою компьютерної програми

Розглянуто й схвалено до видання:

1. Кафедрою БК: Протокол. №    від      “   “           200__ р.

2.Навчально - методичною комісією факультету ПЦБ:

Протокол №     від  “   “           200__ р.

3. Науково - методичною радою університету:      

Протокол №     від  “   “            200__ р.  

 ÓСумський національний аграрний університет.

        ÓАвтор: Паустовський Сергій Віталійович.

ЗАВДАННЯ

               на курсову роботу з металевих конструкцій

    "Робоча площадка промислового будинку"

"___" ______  200__   р.                        викладач   ___________________________

         Вихідні дані для проектування.  

      Виконати розрахунки й розробити конструкцію балкової клітки  та колони робочої площадки. Поєднання балок між собою -  в одному рівні, спирання на  колони - шарнірне.

      1. No варіанту                             -

      2. Прізвище, ім'я та по батькові            -               

      3. Корисне навантаження, Рn, кН/м2           -         

      4. Прогін головної балки, L, м               -                 

      5. Крок колон, l, м                          -                      

      6. Довжина консолі, c, м                     -  2,0                 

      7. Відмітка верха фундаменту, м            -  0,0                 

      8. Відмітка габариту під площадкою, м       -                      

    9. Варіант товщини настилу - прийняти у вiдповiдностi з величиною корисного навантаження . 

     10. Матеріал конструкцій прийняти у відповідності зі СНиП ІІ-23-81*, табл.50*,51*;                                           

         фундаментів:                            -  бетон класу В15     

     11. Переріз колони прийняти:                -    (суцільний або наскрізний)                   

     12. Конструкція підлоги:                    -

Допоміжні дані для проектування .

      Товщину робочого настилу прийняти (орієнтовно),мм:

( у варіанті зі сталевим настилом )                            

    --------------------------------------------------------------------------------|  

    Корисне              ¦  К р о к   б а л о к   н а с т и л у , с м          ¦

     нормативне       ¦--------------------------------------------------------- ¦

     навантаження,  ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦        ¦             ¦

     pn, кН/м2             ¦  80   ¦ 100  ¦  120 ¦  140 ¦  160 ¦ 180 ¦ 200     ¦

   ---------------------------------------------------------------------------------|

       5 ... 10                  4         5        6       7       8       9       10

      10 ... 15                 5         6        7       8       9       10     11       

      16 ... 20                 6         7        8       9       10      11    12       

      21 ... 25                 7         8        9       10     11      12    14      

 Варіанти конструкції підлоги:

 a)асфальтобетон(t=25...40мм),підстелюючий шар з бетону В7,5 (t=80...100мм), тепло- та звукоізоляція(шлак t=60...100мм), робочий настил; 

 б) ксилоліт(t=15..20)мм,щебінь(t=100...200)мм,робочий настил;  

в)керамічні плитки(t=15мм),цементно-піщана підготовка(t=15мм), гідроізоляція(один шар рубероїду), цементна або бітумна стяжка(t=15мм),тепло- та звукоізоляція(шлак t=60...100мм), робочий настил;

 г) лінолеум на мастиці,цементно-піщаний розчин(t=20...30мм), робочий настил;

 д) бетон В40(t=30мм),бетон В20(t=150...200мм),робочий настил.  

Допоміжні матеріали для проектування:

Маса 1м2 або 1м3 матеріалів конструкції підлоги(дані для ви-   

         значення величини постійного навантаження gn,кН/м2):

            бетон                                     1800...2500 кг/м3;                 цементно-піщана підготовка        1700...1900 кг/м3 

            цементно-піщаний розчин    1500...1600 кг/м3                  лінолеум                                         2.8...3.3 кг/м2         

            рубероїд                                 2.2...3.8 кг/м2                       ксилоліт                                          1200 кг/м3         

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
3 Mb
Скачали:
0